ČSÚ: služby hlásí ve 2. Q oživení, právní služby pak 11% nárůst tržeb

Ve 2. čtvrtletí roku 2021 se podle Českého statistického úřadu tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 13,8 %, bez očištění o 14,8 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 3,4 %. Růst tržeb zaznamenala všechna odvětví služeb i v meziročním srovnání.


V profesních, vědeckých a technických činnostech 
vzrostly tržby o 10,9 %. Největší vliv na tento vývoj měl růst tržeb reklamních agentur a průzkumu trhu (o 21,7 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 12,2 %), právní a účetnické činnosti (o 11,0 %) a architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy (o 10,3 %).

V činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 2,8 %. Nejvíce se růst projevil v oblasti realitních kanceláří a správy nemovitostí (o 20,0 %). Naopak nižší tržby zaznamenal pronájem nemovitostí (o 1,4 %);


ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 32,7 %. Růst tržeb byl zaznamenán ve stravování a pohostinství (o 33,3 %) i v ubytování (o 29,7 %);

Informačním a komunikačním činnostem se tržby zvýšily o 6,1 %. Dvouciferný růst zaznamenal tzv. filmový a hudební průmysl (růst o 73,0 %) a informační činnosti (růst o 13,1 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Zvýšení tržeb vykázala také tvorba programů a vysílání (o 9,5 %), vydavatelské činnosti (o 5,9 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,3 %) a telekomunikační činnosti (o 1,5 %);

V administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly o 19,8 %. Nejvýrazněji se růst projevil u cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (růst o 402,4 %). K růstu tržeb došlo u agentur práce (o 26,1 %), činnostech v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 13,4 %) a administrativních, kancelářských a jiných podpůrných činností pro podnikání (o 11,2 %). Meziroční nárůst zaznamenaly i bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,8 %).

dopravě a skladování se tržby zvýšily o 25,4 %. Na více než dvojnásobek vzrostly tržby letecké dopravě (růst o 132,8 %). Zvýšení tržeb zaznamenalo také skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 30,9 %), poštovní a kurýrní činnosti (o 25,0 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (o 19,5 %).

Vývoj tržeb právních a účetnických činností očištěných o kalendářní vlivy v procentech.

červenec 2020 113,4
srpen 2020 108,2
září 2020 125,5
říjen 2020 122,1
listopad 2020 123,5
prosinec 2020 115,8
leden 2021 105,5
únor 2021 103,2
březen 2021 115,1
duben 2021 104,8
květen 2021 121,8
červen 2021 144,0

Indexy tržeb bez DPH v tržních službách

Zdroj: ČSÚ
Foto: canva.com

Go to TOP