Za první půlrok fungování vložily obce a kraje do eSbírky už 10 000 předpisů

Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, kterým byl mimo jiné zřízen informační systém s názvem Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Jeho cílem bylo vytvořit veřejně přístupné databáze všech platných a účinných právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, v nichž mohou lidé na jednom místě ihned po zveřejnění zjistit, jaká pravidla platí právě v jejich obci. Po půl roce fungování Sbírka obsahuje už na 10 000 právních předpisů – nejpilnějšími vkladateli zatím byly města Brno a Praha a kraj Vysočina.

 

Od ledna letošního roku, kdy Ministerstvo vnitra spustilo eSbírku právních předpisů územních samospráv, do konce června do ní obce a kraje vložily 9 409 právních předpisů. Z toho 7 856 tvoří obecně závazné vyhlášky, zbytek pak různá nařízení.

Povinnost zveřejnění online platí pro obce, kraje a některé správní úřady u nově přijatých obecně závazných vyhlášek a nařízení v jejich působnosti, ale také pro právní akty relevantní pro výkon veřejné správy, což se týká např. i Ústavního soudu.

Na jednom místě a ihned po zveřejnění tak mohou občané na adrese https://sbirkapp.gov.cz/ zjistit, jaké předpisy platí v místě jejich bydliště např. v oblastech nočního klidu nebo třeba u místních poplatků.

„Chtěli jsme, aby lidé včas a naprosto přesně věděli, jaké vyhlášky a nařízení v jejich obci platí. To se povedlo. Navíc si myslím, že mít vše přehledně na jednom místě, je plus nejen pro veřejnost, ale i pro obce samotné,“ uvedl ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan, který vznik sbírky považuje za jasné posílení právní jistoty občanů. Předpisy lze v eSbírce hledat dle obcí i témat. Je možné také nastavit upozornění, aby do e-mailu přišla notifikace vždy, když vybraná obec vyhlásí nový předpis.

Jak uvedl ministr Rakušan, dochází tak k posílení právní jistoty občanů, kteří v elektronické sbírce navíc najdou další předpisy, které nejsou vyhlašovány ve sbírce zákonů – např. předpisy vydávané v oblasti veterinární a rostlinolékařské péče, hygieny a ochrany některých chráněných území. Elektronická sbírka tak napravuje skutečnost, že veřejnost nebyla dostatečně informována, jaké vyhlášky a nařízení obce vydávají.

Do tří let musí územní samosprávy do sbírky vložit i všechny právní předpisy, které přijaly v předchozích letech. Pokud by je do konce roku 2025 do sbírky nevložily, pozbyly by tyto právní předpisy platnost. To zajistí, že všechny právní předpisy obcí a krajů budou v závazné podobě na jednom místě.

 

Vybrané statistiky

  • První vyhlášku do sbírky dala obec Polště z okresu Jindřichův Hradec 1. ledna 2022 v 17:07 hod.
  • Ke 14. lednu t. r. obsahovala sbírka již 1 136 právních předpisů, z toho 946 vyhlášek a 190 nařízení.
  • Obcí s největším počtem vkladů je Statutární město Brno (147 vkladů).
  • Mezi kraji vedou Kraj Vysočina se 102 vklady a Hlavní město Praha (141 vkladů).
  • Nejvíc vyhlášek a nařízení do sbírky obce a kraje vložily v lednu (2 232 vkladů).
  • Rekord během jednoho dne padl ve středu 12. ledna 2022 (197 vkladů).
  • Nejstarší vloženou obecně závaznou vyhláškou je vyhláška města Pecky o určení lokalit pro sjednání cen nájemného za nebytové prostory z 5. září 1990.
  • Nejstarším vloženým právním aktem je Vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“ Radou Národního výboru Hlavního města Prahy z 10. listopadu 1964.

 

O eSbírce informoval AD také ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Foto: canva.com

 

  

Go to TOP