Vláda schválila vytvoření databáze vyhlášek obcí a krajů

Od roku 2021 by lidé měli mít možnost vyhledat veškeré vyhlášky a nařízení obcí a krajů v jedné internetové databázi.

Úřady samosprávných celků by v ní měly nové právní předpisy vyhlašovat, měly by mít také povinnost tam nejpozději do tří let zanést dokumenty platné již před zavedením informačního systému. Návrh ministerstva vnitra na vytvoření Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 30. července 2019 schválila vláda.

Kromě vyhlášek a nařízení obcí a krajů by sbírka měla obsahovat například také usnesení o krajských referendech, seznam chráněných území, počty členů zastupitelstev či rozhodnutí Ústavního soudu týkající se právních předpisů samospráv. Také některá ministerstva či správní úřady by zde měly zveřejňovat normy, které nemají celostátní působnost a nedostanou se do Sbírky zákonů. Lidé by v ní měli mít možnost nalézt například i nařízení hygienické stanice, veterinární správy či agentury ochrany přírody.

„Vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů bude podmínkou pro to, aby právní předpis nabyl platnosti,“ uvedlo ministerstvo. V současné době musí být norma zveřejněna na úřední desce obecního úřadu či ve Věstníku právních předpisů kraje. Obce a kraje ale podle úřadu často nedodržují povinnost publikovat vyhlášky a nařízení také na internetu.

„V ČR v současnosti neexistuje centrální veřejně přístupný registr všech právních předpisů vydaných všemi územními samosprávnými celky, ve kterém by mohli jejich adresáti zjistit, které lokální právní normy na území konkrétního územního samosprávného celku platí, respektive jaké povinnosti z nich pro ně vyplývají,“ uvedlo ministerstvo. Policie, ministerstva, firmy i lidé tak často oslovují vnitro s dotazy o existenci či platnosti různých vyhlášek.

Vytvoření databáze by mělo podle vnitra stát 12 milionů korun, roční provoz včetně nákladů na zaměstnance pak sedm milionů. Dalších 46 milionů bude potřeba vydat na digitalizaci stávajících dokumentů. Například nyní platných a závazných vyhlášek obcí odhaduje ministerstvo na zhruba 100 tisíc. Sbírka má mít překlenovací charakter, v budoucnosti by se i právní předpisy samosprávy měly dostat do e-sbírky.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP