ÚZSVM vyhlásil architektonickou soutěž na rekonstrukci věznice v Uh. Hradišti

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhlásil architektonickou soutěž na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti. Návrhy je možné podávat do 4. listopadu letošního roku, sdělila mluvčí ÚZSVM Ing. Mgr. Michaela Tesařová. Spolu s muzeem totality, které připomene historii věznice, by v areálu měly sídlit také okresní soud, státní zastupitelství a probační a mediační služba.

 

„Záchraně této kulturní památky věnujeme maximální pozornost a děláme vše pro to, abychom jí vdechli nový život a současně veškeré práce s ohledem na její historický význam co nejvíce urychlili. Architektonická soutěž je nejtransparentnější způsob, který umožní posouzení více různých variant řešení a výběr nejlepší z nich odbornou porotou složenou z významných českých i zahraničních architektů,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Mgr. Ing. Kateřina Arajmu.

V minulosti ÚZSVM uvedl, že by rekonstrukce chátrajícího areálu měla přijít na 436 milionů korun. Zahájení prací plánuje stát na rok 2025, obnovený areál by se měl otevřít v roce 2028. Spolek Memoria usiluje spolu s uherskohradišťskou radnicí o to, aby se věznice stala Národním památníkem obětí totalitních režimů.

Pro Uherské Hradiště je budoucnost památky jednoznačnou prioritou. Členem odborné poroty, která bude návrhy zaslané do architektonické soutěže vyhodnocovat, bude i zástupce města. Budoucí podoba areálu bývalé věznice by tak měla být nejen důstojnou připomínkou jeho nechvalně proslulé minulosti, ale zároveň respektovat architektonické hodnoty městské památkové zóny.

 

Cílem architektonické soutěže je podle zástupců ÚZSVM stavební obnova památkově chráněného areálu historické budovy bývalé věznice. Úřad chce v její části také zachovat autenticitu, zejména z období 50. let minulého století. Více informací o architektonické soutěži lze nalézt ve věstníku veřejných zakázek. Informace o historii areálu a plánované rekonstrukci jsou k dispozici na webu ÚZSVM.

Zdroj: ČTK
Foto: ÚZSVM

Go to TOP