Vláda schválila návrh zákona umožňující vznik Digitální a informační agentury

Vláda schválila návrh nového zákona, který umožní zřízení Digitální a informační agentury (DIA). Má být ústředním orgánem státní správy. K návrhu předloženému místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., bylo 145 připomínek. Kabinetu byl dokument podán s jedním rozporem uplatněným Ministerstvem financí kvůli dodatečným požadavkům na státní rozpočet. Vyplývá to z vládních materiálů.

Důvodem vzniku DIA, která má sídlit v Praze, je podle dokumentů neuspokojivý stav veřejné správy. Zajistit má nadresortní sdílení digitálních služeb veřejné správy, aby bylo možné účinně a flexibilně zajišťovat jejich vývoj i kybernetické bezpečnostní zájmy ČR.

Cílem je také propojit informační systémy veřejné správy a jednodušeji poskytovat služby lidem po celé republice. Agentura má vzniknout k 1. lednu příštího roku, reálně zahájit činnost by měla až od začátku dubna, aby byl dostatek času na nutné převody a přípravy. V přechodném období bude ústředním orgánem státní správy ve vymezených oblastech nadále Ministerstvo vnitra.

Místopředseda vlády Bartoš dostal za úkol do konce roku předložit návrh dalšího směřování základních registrů. Pokud z plánů vyplyne vhodnost jejich přesunu do DIA, musí ministr představit konkrétní postup.

Vláda už začátkem dubna schválila předložený záměr transformace, koordinace a řízení digitalizace, jehož součástí je nová organizační struktura některých úřadů státní správy.

Nová agentura by také měla provozovat takzvaná kompetenční centra, která soustředí experty na danou oblast. V plánu jsou tři taková centra, jedno pro sdílené služby a odborné vzdělávání, další pro jednotný standard a uživatelskou přívětivost. Třetí se má zabývat analýzami, spoluprací a vývojem.

Vytvoření DIA si vyžádá 168 nových pracovních pozic. Roční náklady na ně a další výdaje, jako služby, konzultace či programové vybavení, by měly činit 300 milionů korun. Národní plán obnovy by podle materiálu měl zajistit 140 milionů korun ročně, zbytek by připadl na státní rozpočet.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP