Sčítací komisaři jsou dle zákona povinni s vyplněním formulářů lidem pomoci

Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček se obrátil na předsedu Českého statistického úřadu (ČSÚ) kvůli sčítání lidu, konkrétně ve věci omezení činnosti sčítacích komisařů z důvodu současné epidemické situace způsobené šířením nemoci covid-19. Apeluje na obnovení povinnosti pomoci sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním sčítacích formulářů na žádost osoby, která potřebuje pomoc. Vzhledem k blížícímu se konci sčítání lidu ombudsman žádá o rychlé zapracování této změny.

Sčítací komisaři letos kvůli pandemické situaci jen roznášejí papírové formuláře těm, kdo se nesečetli přes internet, ale jejich úkolem není pomoc s vyplňováním. „Je nepochybné, že současná nepříznivá epidemická situace značně ztěžuje průběh sčítání lidu. Omezení činnosti sčítacích komisařů může však negativně dopadat na osoby, které jsou plně svéprávné, avšak z důvodu svého vyššího věku či nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopny sčítací formuláře vyplnit samy. Takové osoby mohou žít zcela samy, bez kontaktu s blízkými a být odkázány samy na sebe,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček s tím, že přestože si je vědom všech souvislostí, které ČSÚ vedly k omezení činnosti sčítacích komisařů, pro tento postup neshledává oporu v právních předpisech.

Na tyto osoby pamatuje zákon 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, který stanoví povinnost pomoci sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním sčítacích formulářů na žádost osoby, která potřebuje pomoc. Český statistický úřad však na internetových stránkách ke sčítání lidu uvádí, že s ohledem na epidemickou situaci je činnost sčítacích komisařů omezena pouze na roznos formulářů, přičemž pomoc a informace ohledně vyplnění nebudou sčítací komisaři poskytovat. Možnost takto omezit (zákonem danou) povinnost sčítacích komisařů přitom neupravuje zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, žádný jiný zákon ani protiepidemická opatření.

Ačkoliv rozumím tomu, proč ČSÚ k uvedenému opatření přistoupil, tak mé poznatky poukazují na to, že předmětné opatření nepříznivě dopadá na osoby, které z objektivních důvodů nejsou schopny sčítací formuláře vyplnit,“ poukazuje ombudsman a dodává, že za nevyplnění formuláře nebo za jeho nepřesné či neúplné vyplnění hrozí pokuta až do výše 10 tisíc Kč bez ohledu na to, že jim sčítací komisaři nemohli poskytnout zákonem předpokládanou pomoc.

Sčítání se koná jednou za deset let a je povinné pro všechny obyvatele. ČR jich má zhruba 10,7 milionu. Sčítat se začalo 27. března. V prvních třech týdnech mohli lidé vyplňovat údaje jen on-line, od 17. dubna mohou využít i papírové tiskopisy. Tyto formuláře roznášejí v předem oznámeném termínu sčítací komisaři, k dispozici jsou i na více než osmi stovkách pošt. Vyplňovat formulář lze on-line na adrese www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21. Skončí už 11. května.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv; ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP