Odešel JUDr. Miloš Macků, dlouholetý člen Kárné komise ČAK

Doktor Miloš Macků celý svůj život pracoval jako advokát v Blansku, kde více než 40 let vykonával velmi úspěšnou advokátní praxi. Až do své smrti dne 29. října 2020 byl aktivním advokátem, mimo jiné vedoucím Advokátní poradny v Blansku, posléze také působil řadu let v Kárné komisi ČAK. 

Úspěšně dovedl k advokátním zkouškám několik koncipientů, posledním z nich byla jeho dcera, dnes aktivní advokátka JUDr. Alice Dostálová Macků, která pracuje taktéž v Blansku.

Byl vyhledávaným advokátem s generální praxí, oblíbený kolegy i klienty, a to zejména pro svůj lidský přístup.  V osobě JUDr. Miloše Macků odešel veselý a upřímný člověk, vždy čestný a poctivý advokát se smyslem řešit spory dohodou.

Věnujme mu tichou vzpomínku.

 

Go to TOP