Od září se znovu zvýší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících se od září znovu zvýší

Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících se od září znovu zvýší v souvislosti se zvýšením průměrného příjmu, ze kterého se počítají. Růst má stejně jako procentní část důchodů, která se kvůli vysoké inflaci od příštího měsíce mimořádně navyšuje o 5,2 procenta. Počítají s tím tři navrhovaná nařízení, předkládaná v návaznosti na nařízení vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022, která 17. srpna  schválila vláda.


Náhrady se valorizují pravidelně. Představují rozdíl mezi průměrným příjmem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl se pak dorovnává. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím. Pokud zemřelý pracovník živil jednu osobu, rovná se částka polovině příjmu. U víc vyživovaných je to 80 procent.

Důvodem návrhu na zvýšení byla skutečnost, že na základě principu výpočtu výše uvedených náhrad dochází k tomu, že při každém zvýšení invalidního a pozůstalostního důchodu nebo výdělku poškozeného zaměstnance dochází ke snížení poskytované náhrady. Na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů a pracujících občanů, k reálnému zvýšení pobíraných částek u poškozených a pozůstalých, kteří pobírají náhrady podle pracovněprávních předpisů, může dojít pouze v případě, že je jim na základě nařízení vlády zvýšen průměrný výdělek, do kterého jsou náhrady dopláceny.

Náhrady se zvyšují stejně jako procentní část důchodů. Ta od září letos už podruhé kvůli vysoké inflaci mimořádně vzroste, a to tentokrát o 5,2 procenta. Stejně se tedy podle navrhovaných nařízení má zvednout i příjem, z něhož se pak náhrady počítají. Naposledy se upravovaly v červnu při první mimořádné valorizaci penzí. Tehdy se příjem pro výpočet zvýšil o 8,2 procenta.

Stejně jako u zaměstnanců upravila vláda i náhrady po služebním úrazu či nemoci z povolání vojákům či policistům. V resortu vnitra má náhrady asi 220 lidí. Zářijová změna má do konce roku vyjít na 1,3 milionu korun. Úřady a instituce na náhrady po úpravě vydají podle podkladů k nařízením do konce roku zhruba o 861 400 korun víc. Ostatní zaměstnavatelé platí od roku 1993 zákonné pojištění odpovědnosti u dvou pojišťoven, a to u Generali České pojišťovny a u Kooperativy. Ty by měly vyplatit na toto navýšení podle odhadů o 83,6 milionu korun víc.

Zdroj: vláda.cz; ČTK
Foto: vlada.cz

Go to TOP