Senát schválil širší možnosti uvalování sankcí i pravomoci úřadů

Celní správa dostane výslovně stanovené právo zadržet majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce. Bude mít právo zadržet dopravní prostředek, který takový majetek přepravuje. Porušení mezinárodních sankcí bude trestným činem. Počítá s tím novela zákona č. 69/2066 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, kterou dne 10. srpna 2022 schválil Senát. Novela rozšiřuje možnosti uvalování sankcí, posiluje pravomoci některých úřadů a zavádí například poplatek za správu zabaveného majetku.

 

Evropská unie přijala několik sankčních balíčků vůči Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Předpis poslouží také k tomu, aby je česká strana mohla lépe vymáhat. „Ten zákon se nebude týkat pouze Ruska, ale bude mít obecnou platnost,“ řekl senátorům ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura.

Státní orgány, Česká národní banka, policie i zpravodajské služby budou mít povinnost poskytnout Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) informace nebo stanovisko kvůli řízení na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Předloha zasahuje i do zákonů o azylu a o pobytu cizinců v souvislosti s možností zakázat pobyt osobě na sankčním seznamu. Bude také možné zakázat zadání veřejné zakázky společnosti postižené sankcemi. Bude možné zakázat i samotný výběr návrhu v soutěži a bude možné omezit nebo zakázat plnění už zadaných veřejných zakázek. Bude možné omezit nebo zakázat uzavření či plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, tedy ve veřejné dopravě.

Novela má také vyřešit náklady vzniklé se správou zadrženého majetku. Pokrýt je má poplatek za správu majetku. Základem poplatku je hodnota spravovaného majetku zaokrouhlená na celé tisícikoruny nahoru, přičemž sazba poplatku za správu majetku činí tři procenta ročně z hodnoty majetku. Předloha počítá s tím, že úředníci zapíšou do veřejných rejstříků takzvanou plombu, tedy údaj o omezení nakládání s majetkem. Zákon také nově zpřesní, že majetek zadržený v rámci sankcí bude moci prodat příslušný úřad. Bude možné také prodat tento majetek ve veřejném zájmu.

V souvislosti s celníky také novela nově stanoví, že tabákové výrobky, jež jsou majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce, bude spravovat výlučně Generální ředitelství cel. Dosud to je Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce.

Vláda uvádí, že podle dosavadního znění zákona lze provádět pouze takové mezinárodní sankce, které vyplývají z předpisů EU, rezoluce Rady bezpečnosti OSN nebo z dalších opatření přijatých na základě Smlouvy o fungování EU. Zákon je proto nutné rozšířit, aby mohl zavádět sankce i podle nově navrhovaného tuzemského sankčního zákona. Návrh tuzemského sankčního zákona nyní projednává Poslanecká sněmovna.

Předseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Ing. Vladislav Vilímec vyjádřil obavu, aby definice veřejných peněz, kterou tato novela pro své účely přináší, nebyla záminkou k extenzivnímu výkladu pro účely kontroly obcí a krajů ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Senát proto na návrh tohoto výboru přijal usnesení, v němž konstatoval, že vymezení veřejných peněz v tomto zákoně nelze použít jako oporu pro rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na kontroly obcí, svazků obcí a krajů. Ministr Stanjura toto usnesení podpořil a ujistil, že vláda návrh nemyslela jako průlomové opatření směrem k pravomocím NKÚ.

Novelu zákona nyní dostane k podpisu prezident republiky.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv Senátu PČR

Go to TOP