Česko zakáže produkci a prodej jednorázových plastových výrobků

Na své 28. schůzi dne 10. srpna 2022 schválil Senát PČR návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. V České republice tak budou – v souladu s předpisy Evropské unie – zakázány výroba a prodej jednorázových plastových příborů, talířů či boxy na jídlo. Předpis, pro který hlasovalo 49 z 69 přítomných senátorů, nyní dostane k posouzení prezident Zeman.

 

Zákaz postihne hlavně jednorázové plastové výrobky, mezi něž patří také nápojová míchátka, vatové tyčinky či tyčky k uchycení balonků, nápojové kelímky a krabičky na jídlo z expandovaného polystyrenu. Podle Ministerstva životního prostředí by se tak měla ročně snížit spotřeba daných plastových výrobků o zhruba 1,77 miliardy kusů. K vybraným jednorázovým výrobkům, které se zakážou, už existuje řada opakovaně použitelných alternativ.

Zákon také zavádí požadavky na část výrobků z plastu. V případech určitých produktů, například hygienických vložek, tamponů, vlhčených ubrousků či tabákových výrobků s filtry, musejí výrobci uživatele informovat o tom, jak se jich po použití správně zbavit. Výrobci některých produktů také musejí uživatele upozornit na dostupnost opakovaně použitelných alternativ. Výrobci budou muset též označovat výrobky z plastů jednotným značením – týkat se to bude cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků.

Zákon posiluje rovněž takzvanou rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci cigaret se mají podílet na nákladech za úklid cigaretových nedopalků a jiného plastového odpadu v obcích. Spolupráce výrobců s obcemi by mělo fungovat prostřednictvím kolektivních systémů, obce tak získají finanční příspěvky na úklid. Do roku by výrobci měli takto pomoci podle poslaneckých úprav minimálně 30 procentům obcí, do dvou let 60 procentům a do tří let alespoň 90 procentům obcí.

Plnění nového zákona mají kontrolovat Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská a zemědělská inspekce a krajské hygienické stanice.

Návrh také obsahuje cíle pro zpětný odběr plastových nápojových obalů. V roce 2025 to má být 77 procent hmotnosti obalů uvedených v daném roce na trh nebo do oběhu, v roce 2029 až 90 procent. Česko už nyní podle poslankyně ANO a bývalé náměstkyně ministra životního prostředí Bereniky Peštové třídí zhruba 80 procent nápojových PET lahví, což je jeden z nejlepších výsledků v Evropské unii.

Poslanci v novele snížili na polovinu pokuty, které by hrozily výrobcům za porušení zákona – maximální pokuta deset milionů korun se tak snížila na pět milionů. Senátoři tuto úpravu ponechali beze změn.

Změny se měly do českého právního řádu dostat už loni v červenci, bývalá sněmovna však podobný návrh předchozí vlády nestihla projednat.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP