Úřady budou muset zveřejňovat údaje o platech úředníků, rozhodl Senát

O údaje podle zákona o svobodném přístupu k informacím budou moci lidé žádat nově vymezené veřejné podniky včetně energetické společnosti ČEZ. Úřady budou muset poskytovat informace o platech a odměnách vysokých státních úředníků. Změny přinese novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou dnes, tedy 10. srpna, schválil Senát. Předpis nyní dostane k podpisu prezident republiky.

 

Zákon měl být součástí českého právního řádu už od loňského července, neboť zavádí také změny související se směrnicí EU o otevřených datech. Poslanecká sněmovna v předvolebním složení ale novelu nestihla projednat. Ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan uvedl, že by Česku hrozil finanční postih, pokud by novela nebyla schválena v nejbližší době.

Senátorka Mgr. Adéla Šípová neúspěšně navrhovala, aby se novela vztahovala i na profesní organizace typu advokátní nebo lékařské komory. Předseda senátního Ústavně-právního výboru Ing. Tomáš Goláň k tomu uvedl, že komory nejsou orgány veřejné moci a už nyní lze po nich podle zákona žádat informace vztahující se k jejich výkonu veřejné správy.

Vláda k rozšíření informační povinnosti přistoupila pouze tam, kde to výslovně vyžaduje evropská směrnice. Cílem směrnice je reagovat na technologický pokrok rozšířením možnosti získávat informace od veřejného sektoru. K tomu má vést jak rozšíření okruhu poskytovaných informací, tak okruhu těch, kteří je musí poskytovat, i vícero způsoby jejich poskytování.

Veřejné podniky předloha vymezuje tak, že jde o společnosti, které vykonávají relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo v nichž státní orgány nebo veřejné instituce mají dominantní vliv. Podle přijaté úpravy poslance Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka, Ph.D., se to bude týkat například společnosti ČEZ, ale také podniků činných třeba v dopravě. Předloha by ale zároveň měla zajistit lepší ochranu obchodních společností, které se pohybují v konkurenčním prostředí.

Lépe chráněné by měly být podle novely rovněž údaje například o kritické infrastruktuře či ze soudních a rozhodčích řízení. Úřady by pak měla předloha ochránit před takzvanými šikanózními žádostmi o informace, na druhou stranu by měla zlepšit vymahatelnost práva na údaje.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv Senátu PČR

Go to TOP