EK může zachránit skupinové financování v Česku odložením licence

Podle aktuálních pravidel zbývá provozovatelům skupinového financování – crowdfundingu v celé Evropské unii jen něco málo přes tři měsíce, aby získali licenci a mohli poskytovat své crowdfundingové služby. Evropská komise ale nyní předložila návrh na prodloužení přechodného období, kdy mohou crowdfundingové firmy podnikat i bez licence, o jeden rok. Formální schválení se očekává do konce září.


Podle experta na právo v oblasti fintechu a startupů advokáta Mgr. Et Mgr. Filipa Murára z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr to může české platformy doslova zachránit. Český zákon byl totiž přijat až v dubnu a následně publikován ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 96/2022 s účinností od 29. května 2022. Včasné získání licencí by tak bylo ohroženo a pozice českých platforem tak mohly obsadit zahraniční firmy, protože díky takzvanému jednotnému evropskému pasu stačí jediné povolení pro působení ve všech státech EU.

Komplexní regulaci stále oblíbenějšího typu financování zavedlo nařízení EU, které musely všechny členské země implementovat do svých zákonů – v Česku se tak ale stalo až letos v dubnu. „Reálně hrozilo, že se povolení nestihnou udělit. Klasická licenční řízení často trvají i rok a zde by zbývalo jen pár měsíců, přitom podle několik týdnů starých dat o licenci ještě nikdo ani nezažádal. Českým crowdfundingovým platformám tak hrozilo, že se do tohoto podnikání v Česku pustí některý ze zahraničních subjektů, který vzniklé situace využije,“ dodává Filip Murár. Odklad není sice ještě schválen, ale měla by to být skutečně jen formalita. Předpokládám, že do konce tohoto čtvrtletí to schválené bude.“

Zajímavé je, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy navrhoval roční odklad jen pro ty, kteří podají žádost v původním termínu a doba prodloužení přechodného období měla být jen polštářem pro regulatorní orgány, aby měly dostatek času na vydání licencí. Komise chce ale odklad pro všechny, na podání žádosti o licenci je tak mnohem více času,“ doplňuje Mgr. Murár.

Nutnost získání povolení ČNB (v případě českých platforem) se tak s nejvyšší pravděpodobností posune o rok do 10. listopadu 2023. Na provozovatele crowdfundingu jsou nově kladené podobné regulatorní požadavky jako například na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo poskytovatele platebních služeb. Mezi nejvýznamnější změny patří revize kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů, revize právní úpravy přeshraničního nabízení investičních fondů, adaptace právního řádu na předpisy EU v oblasti udržitelného financování a harmonizace přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding). Zároveň ale nová zákonná regulace crowdfundingu zásadně usnadní českým crowdfundingovým platformám vstup na zahraniční trhy a zároveň umožní českým investorům snadnou participaci na mezinárodních projektech.

 


Crowdfunding, neboli skupinové financování, je propojování velkých skupin drobných investorů s podnikateli, kteří usilují o alternativní financování. Nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky upravuje úvěrový crowdfunding, kde investor poskytne peněžní prostředky financovanému podniku se závazkem jejich vrácení a zaplacení úroku, a investiční crowdfunding, kde investor zakoupí převoditelné cenné papíry vydané financovaným podnikem, typicky akcie nebo dluhopisy, nebo zakoupí podíly na financovaném podniku. Naopak např. oblíbený charitativní crowdfunding novému nařízení nepodléhá.


Zdroj: EMC
Foto: canva.com

Go to TOP