Zástupci ukrajinského velvyslanectví převzali od ČAK překlad Ústavy a Listiny

Ми, громадяни Чеської Республіки в Богемії, Моравії і Сілезії, в момент відновлення незалежної Чеської держави… To jsou úvodní slova

Ми, громадяни Чеської Республіки в Богемії, Моравії і Сілезії, в момент відновлення незалежної Чеської держави… To jsou úvodní slova Preambule Ústavy České republiky přeložené do ukrajinštiny. Tento „základní pilíř právního řádu ČR“ – společně s překladem Listiny základních práv a svobod – předali ve čtvrtek 9. února 2023 ve velké zasedací místnosti Kaňkova paláce, sídla České advokátní komory, místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná, členka představenstva JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., a tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp zástupcům Velvyslanectví Ukrajiny v ČR v čele s jeho chargé d´affaires, a. i., Vitalijem Usatyjem.

 

„Česká advokátní komora se velmi brzy po začátku ozbrojeného konfliktu zapojila do pomoci ukrajinským advokátům, členům Ukrajinské národní advokátní komory, byli jsme první komorou, která své kolegy finančně podpořila,“ přiblížila v úvodu setkání aktivity ČAK její místopředsedkyně Monika Novotná. „Jedním z dalších počinů jsou nejen běžné poradenské služby, které naši kolegové-advokáti poskytovali a poskytují, ale také jejich přímá pomoc při transportu ukrajinských uprchlíků z Ukrajiny do České republiky. A v neposlední řadě je to i překlad nejdůležitějších právních dokumentů do ukrajinského jazyka, který vám dnes předáváme,“ dodala. „Česká advokátní komora vždy bude tím, kdo bude ukrajinským advokátům pomáhat, a to i po skončení invaze, v době obnovy země,“ uzavřela Monika Novotná.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat České republice, představitelům vlády, ale také vám, za nezměrnou podporu, kterou cítíme od začátku války,“ řekl chargé d´affaires, a. i., Vitalij Usatyj po převzetí dokumentů. „Naše válka je společná, společně ji vyhrajeme, neboť jsme všichni na straně dobra. Česká republika je vzorem pro ostatní státy celého světa v tom, jak by mohly a měly Ukrajině pomáhat,“ vyzdvihl Vitalij Usatyj aktivity Česka i ČAK.   

Návrh na to, aby ČAK – s ohledem na zvyšující se migraci obyvatel Ukrajiny do České republiky – zajistila překlad některých českých právních předpisů do ukrajinského jazyka, a usnadnila tak migrantům, ale i jejich právním poradcům z řad českých advokátů, orientaci a komunikaci ohledně českého právního řádu, předložila představenstvu Komory jeho členka Lucie Dolanská Bányaiová v polovině října loňského roku. Členové představenstva se tehdy dohodli, že k základním pilířům právního řádu ČR patří Ústava a Listina základních práv a svobod, proto bude na náklady Komory zajištěn překlad právě těchto dvou předpisů. Představenstvo také rozhodlo, že následně mohou být postupně překládány i další právní předpisy.

 

 

Po slavnostním předání uvedených dokumentů – jehož se za Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, zúčastnili kromě chargé d´affair Vitalije Usatyje i Volodymyr Kalaberda, рrvní tajemník pro konzulární záležitosti Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, Mykola Pavlov, kandidát právních věd, předseda Ukrajinské advokátní asociace pro zahraniční vztahy, a Oleksandr Lucenko, konzulární referent – se v průběhu následného neformálního jednání obě strany informovaly o některých aktuálních tématech.

Zástupci ČAK přiblížili aktivity Komory ve vztahu k Ukrajině, jakož i kolegům-členům Ukrajinské národní advokátní komory.

„Od začátku konfliktu pořádala Česká advokátní komora ve spolupráci s Ministerstvem vnitra semináře, týkající se azylového práva, později například i semináře o správné komunikaci s uprchlíky, oběťmi válečného konfliktu,“ uvedla Lucie Dolanská Bányaiová.

Tajemník Petr Čáp zmínil návrh „malého“ zákona lex Ukrajina, který Česká advokátní komora v loňském roce předložila Ministerstvu spravedlnosti a na jehož základě by ukrajinští advokáti mohli získat status jaký mají evropští advokáti.

O vytvoření transparentního účtu „Advokáti Ukrajině“, z něhož bylo na pomoc Ukrajincům poukázáno již 3 500 000 korun, o seznamu advokátů poskytujících bezplatně právní služby lidem z Ukrajiny, kteří museli svou zemi opustit, nebo o novince – projektu CCBE na nákup generátorů a dobíjecích stanic pro Ukrajinu, na který uvolnila Komora částku 115 000 korun, informovala tisková mluvčí Komory PhDr. Iva Chaloupková.

Poté vystoupil a za Ukrajinskou advokátní asociaci pro zahraniční vztahy poděkoval České advokátní komoře, resp. občanům České republiky, Mykola Pavlov. „Rád bych poděkoval za čest, že se mohu zúčastnit dnešního setkání v krásných prostorách vaší Komory. Děkuji vám nejen za veškerou finanční podporu, kterou od vás ukrajinští advokáti obdrželi, ale i za vše, co pro nás děláte. Velmi si toho vážíme. Řeknu to po vašem: Klobouk dolů!,“ vyjádřil Mykola Pavlov vděčnost svou, svých kolegů i ukrajinských občanů.

Zástupci Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pak hovořili i o některých dalších tématech souvisejících nejenom s advokacií, která jsou pro Ukrajinu i ČR v souvislosti s válečným konfliktem aktuální, a s „technikáliemi“, jež musejí ukrajinští migranti řešit po příchodu do České republiky a v prvních měsících svého pobytu zde, ale také o aktuální situaci ve své zemi, těžce zkoušené jak válkou, tak i zimou, nedostatkem energií a vody.

„Moc děkujeme za vaši podporu, která nám dodává sílu. Je obdivuhodné, jak Češi pomáhají – i s ohledem na to, jak málo obyvatel vaše republika má. Vaše podpora je pro nás extrémně důležitá. Věřte, že pocit, že jim jste ochotni pomoci, že je máte rádi, našim lidem velmi pomáhá. Děkuji jejich jménem za vše, co pro ně děláte,“ uzavřel setkání Vitalij Usatyj, chargé d’affaires, a. i., Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

 

 

Ústavu ČR i Listinu základních práv a svobod v ukrajinštině naleznete ZDE (HELP UKRAINE). 

A také zde: КОНСТИТУЦІЯ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ a ХАРТІЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД.

 

Redakce AD
Foto redakce AD

 

 

Go to TOP