Senátoři požadují zpřesnění návrhu zákona o skutečných majitelích firem

Podle vládního návrhu nového zákona o evidenci skutečných majitelů bude přezkoumání pravdivosti údajů o majitelích firem záviset na uvážení soudů. Úpravu této předlohy nyní požadují senátoři z komise, která se zabývá auditními zprávami o dotacích EU.

Sporné ustanovení návrhu zákona se týká postupu při určení skutečného majitele korporace, jejíž podíl je spravován ve svěřenském fondu. Náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu Mgr. Michal Franěk senátorům řekl, že sporné ustanovení má „zpřesňující deklaratorní charakter“. Podle předsedy senátní ústavní komise Mgr. Jiřího Dienstbiera je však dodatek zbytečný a účelový. Část poslanců chce ustanovení ze zákona vypustit. S jeho zrušením souhlasila i Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů.

Pravdivost údajů v evidenci skutečných majitelů firem by měly podle vládního návrhu ověřovat soudy na základě podnětu pro nesrovnalost, a to buď z vlastní iniciativy, nebo na žádost orgánu veřejné moci. „Soud nebude muset projednat každý podnět. Není postup, jak k tomu soud přimět, navrhovaná úprava to negarantuje,“ konstatoval Jiří Dienstbier. Podle zástupců protikorupční organizace Transparency International by ale soudy měly mít povinnost řešit každý podnět.

Předloha reaguje na skutečnost, že současný režim evidence skutečných majitelů neodpovídá požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU na zveřejňování některých údajů o nich. Chybí také mechanismy ověřování a kontroly pravdivosti údajů v evidenci i efektivní sankce za nesplnění povinností. Předloha by také měla snížit byrokracii tím, že ve zřejmých případech budou skuteční vlastníci zapisováni automaticky z veřejných rejstříků.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP