Na česko-slovensko-německé advokátní fórum je možná registrace jen do 8. 8.!

Česká advokátní komora je dlouhodobým partnerem Česko-slovensko-německého advokátního fóra, které nabízí prostor pro výměnu vzájemných poznatků a praktických zkušeností z jednotlivých právních odvětví s důrazem na přeshraniční spolupráci s kolegy ze Slovenska, České republiky a Německa. Kromě České advokátní komory je partnerem akce Slovenská advokátní komora a dále advokátní komory z Bambergu a Saska. Jednotlivé advokátní komory organizují konferenci na rotačním principu, letos přebírá pomyslné žezlo ČAK, která ve dnech 2. – 3. září 2022 organizuje v pořadí páté fórum, a to poprvé v Praze, v hotelu Lindner (na snímku).


Odborná část akce bude zaměřena na velmi aktuální téma, a to Well-being advokátů. Dle četných mezinárodních studií patří profese advokáta k jednomu z nejvíce stresujících povolání. Velký objem práce, tlak, časová tíseň, důraz na výkon a dlouhodobý stres úzce souvisí s nárůstem únavy, vyčerpání, úzkostí a depresí. Často přináší i problémy s návykovými látkami, problémy se spánkem a může vést až k vyhoření (tzv. burn-out) a vážným zdravotním problémům. To s sebou v konečném důsledku může přinášet i negativní dopady na klienty, disciplinární problémy i případný odchod z advokátní praxe. Dlouhou dobu byly tyto problémy ignorovány a stigmatizovány a pro mnohé je i v dnešní společnosti toto téma tabu. Ale právě debata a veřejné otevření této problematiky je prvním krokem ke zlepšení situace.

Příspěvky prezentují řečníci delegování ze všech partnerských komor s možností následné širší diskuze. Na fóru bude zajištěno simultánní tlumočení z německého a českého jazyka. Podrobnější informace a organizační detaily, stejně jako přihláška jsou k dispozici na webu ČAK. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: slovackova@cak.cz nejpozději do 8. srpna 2022.

Zdroj: ČAK
Foto: lindner.de

Go to TOP