Sněmovna schválila úsporný tarif u energií pro domácnosti

Na své 32. schůzi dne 14. července schválila Poslanecká sněmovna návrh novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. návrh úsporného tarifu, který má pomoci domácnostem snížit účty za elektřinu a plyn. Proti původnímu vládnímu návrhu rozšířila sněmovna možnost příspěvku ze státního rozpočtu i na dodávky tepla do bytů. O konkrétní podobě tarifu, tedy kdo ho dostane a kolik bude příspěvek státu činit, bude rozhodovat vláda. Ta stanoví podrobnosti pravděpodobně na přelomu července a srpna.

 

Půjde o dotaci státu ve prospěch obchodníků s plynem a elektřinou, kteří o tuto dotaci posléze sníží zákazníkům účet nebo zálohy. Budou to muset zřetelně uvést ve vyúčtování. Příspěvek na elektřinu a plyn dostanou lidé automaticky. Podpora se nemá vztahovat na víkendové nemovitosti a dobíjení elektromobilů. Horní hranici příspěvku státu u elektřiny a plynu zvýšila sněmovna stejně jako v případě tepla na 30 000 korun, zatímco vláda navrhovala původně 20 000 korun. Na úsporný tarif by vláda měla vyčlenit 30,6 miliardy korun.

„Do zákazníkovy faktury za elektřinu nebo plyn se promítne příspěvek, sleva, kterou stát poskytne ze státního rozpočtu přes operátora trhu obchodníkovi. Tento obchodník s plynem nebo elektřinou příspěvek započte ve prospěch zákazníka, a to v zálohách nebo ve faktuře za konečnou spotřebu,“ přiblížil plánovaný postup ministr průmyslu Ing. Jozef Síkela. Příspěvek bude automatický. Naopak o příspěvek na teplo budou muset družstva a společenství vlastníků požádat. Bude se to týkat tepla z centrálního zásobování nebo tepla z domovních kotelen.

„Na úsporný tarif by vláda mohla vyčlenit 30,6 miliardy korun, z této sumy rozdělí 3,6 miliardy korun mezi domácnosti s domovními kotelnami, které původně v programu podpory nebyly zahrnuty,“ řekl dále Jozef Síkela. Příspěvek v rámci úsporného tarifu spolu s odpuštěním poplatku za podporované zdroje by mohl představovat až 16 000 korun.

Předloha prošla sněmovnou v upravené podobě podle doporučení sněmovního Hospodářského výboru, který k ní přijal rozsáhlý pozměňovací návrh. Umožnil třeba rozšíření podpory i na teplo. Schválená podoba také díky přijatému návrhu výboru reaguje na rozhodnutí vlády z 22. června o odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. Ministerstvo průmyslu k tomu sdělilo, že návrh Hospodářského výboru PS PČR umožní toto nařízení uskutečnit v praxi. Předseda sněmovního Hospodářského výboru Mgr. Ivan Adamec řekl, že placení příspěvku má skončit k 1. říjnu.

Schválená předloha počítá například s tím, že Ministerstvo průmyslu bude moci vyhlásit mimořádný stav nouze, kdy je pro celé území státu vyhlášen poslední odběrový stupeň podle právního předpisu upravujícího odběrové stupně v plynárenství. Ve stavu nouze bude moci uvalovat na plynárenské společnosti nové povinnosti a platit budou některá omezení. Dodavatelé budou moci například zdražit plyn pouze o nárůst ceny, kterou za něj sami platí.

Pro zákon hlasovalo všech 115 přítomných poslanců. Podpořila jej i opozice, i když k němu měla výhrady.

Schválenou novelu energetického zákona ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP