Soudci budou moci sportovat za peníze, plánuje ministerstvo

Soudci budou moci nově provozovat sport jako výdělečnou činnost. Počítá s tím návrh novely zákona o soudech a soudcích.

Předpis zároveň soudcům zavádí oznamovací povinnost o jejich přivýdělcích. Výslovně také stanoví, že soudci nesmí být členy politických stran a že nesmí působit v orgánech podnikajících právnických osob. Naopak mohou být členy orgánů „svých“ bytových družstev či společenství vlastníků jednotek.

Soudce nesmí ze zákona zastávat jinou placenou funkci ani si jinak vydělávat s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké a také s výjimkou působení v poradních orgánech ministerstva, vlády, Sněmovny a Senátu. Tyto povolené tzv. vedlejší činnosti nyní ministerstvo navrhuje rozšířit o aktivní sportování.

„Jedná se o změnu provedenou v reakci na požadavky zástupců justice, kteří poukazují na případy soudců, kteří například provozují závodní sportovní činnost, nicméně bez změny právní úpravy nemohou tuto činnost provozovat jako výdělečnou – přičemž mnohdy je ocenění spíše symbolické,“ vysvětlil úřad v důvodové zprávě k návrhu, kterou má ČTK k dispozici.

Ministerstvo také podotklo, že sport „v zásadě nenarušuje důstojnost soudcovské funkce a neohrožuje nezávislost a nestrannost soudnictví“.

Úřad dále upozornil na to, že předsedové soudů nemají dostatečné informace o tom, jakým vedlejším výdělečným činnostem se jejich podřízení věnují. Novela proto zavádí soudcům povinnost podávat předsedovi jednou ročně oznámení o předmětu, způsobu, místě výkonu a časovém rozsahu jejich vedlejší činností. „Cílem není odradit soudce od výkonu vedlejších činností, naopak například pedagogická či publikační činnost může být prospěšná, ale nastavit transparentní pravidla,“ uvedlo k tomu ministerstvo.

Z administrativních důvodů budou mít oznamovací povinnost jen ti soudci, kteří si vedlejšími činnostmi za rok vydělají částku přesahující pětinu jejich ročního soudcovského platu. Povinnost se také nevztahuje na správu vlastního majetku, tedy například i na působení v bytových družstvech.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP