ČR se připojila k deklaraci na podporu Ukrajiny v řízení před soudem v Haagu

Česká republika se připojila k deklaraci 43 států na podporu Ukrajiny v řízení před Mezinárodním soudním dvorem OSN (ICJ). Cílem řízení je stanovit, že Rusko nemá žádný právní základ pro vojenskou operaci na Ukrajině. Uvedlo to dne 14. července 2022 Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

 

Řízení se týká věci výkladu a aplikace Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948. Země, mezi nimiž jsou například Spojené státy, Británie, Austrálie, Nový Zéland a řada evropských států, vyzvaly opětovně Rusko k zastavení válečné operace na Ukrajině. Připomněly totožné nařízení ICJ z března, které Rusko nerespektovalo.

„Opět vítáme ukrajinské snahy zajistit, aby bylo mezinárodní právo dodržováno a aby soudní dvůr mohl plnit svoji základní funkci, tedy podporu mírového řešení sporů,“ uvedly signatářské země.

Ukrajina svou stížnost k soudu opřela o Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948, kterou Rusko a Ukrajina ratifikovaly a která umožňuje státům projednat svoje neshody právě před Mezinárodním soudním dvorem.

„Je v zájmu všech smluvních stran úmluvy a v širším smyslu celého mezinárodního společenství, aby úmluva nebyla zneužívána nebo porušována. To je důvodem, proč signatáři aktuální deklarace, kteří úmluvu ratifikovaly, mají v úmyslu se zapojit do tohoto řízení,“ píše se v deklaraci.

Rusko podle zemí musí nést odpovědnost za své činy. „V tomto ohledu se domníváme, že ruské porušování mezinárodního práva vede k jeho mezinárodní odpovědnosti a že ztráty a škody, kterými trpí Ukrajina důsledkem ruského porušování mezinárodního práva, vyžadují plnou a neodkladnou nápravu ze strany Ruska,“ dodaly.

 

Celé znění deklarace v AJ a FJ naleznete ZDE.

 

Zdroj: ČTK, MZV
Foto sídla MZV: archiv MZV ČR

 

Go to TOP