Vrchní státní zastupitelství v Olomouci povede Radim Daňhel

Vrchním státním zástupcem v Olomouci se stal Mgr. Radim Daňhel, který dosud působil jako okresní státní zástupce v Kroměříži. Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., podepsal jeho jmenování. Spolu s nejvyšším státním zástupcem JUDr. Igorem Střížem uvede dnes, tedy 14. července, v Olomouci Radima Daňhela do funkce. Daňhel nahradil JUDr. Ivo Ištvana, který od dubna přešel jako státní zástupce na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně.

 

Ministr spravedlnosti jmenuje vrchní státní zástupce na návrh nejvyššího státního zástupce. JUDr. Blažek již dříve řekl, že ho považuje za dobrého kandidáta, ale před rozhodnutím jej musel seznámit se situací v úřadu a vyžádal si jeho představu o řešení.

Analýza zpracovaná Ministerstvem spravedlnosti totiž odhalila zásadní nedostatky ve fungování Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Problémy se podle ministra Blažka objevily jak v hospodaření, tak efektivitě olomouckého úřadu. Na brífinku po svém setkání s Daňhelem poukázal mimo jiné na to, že ze 30 státních zástupců na olomouckém VSZ třetina vykonává vedoucí funkce a dalších pět je vykonávat může. Od toho se odvíjejí platy státních zástupců. Vedení v Olomouci se přitom nepokoušelo učinit žádné provozní úspory, i když jsou tamní výdaje na cestovné nebo služby elektronické komunikace vyšší než na VSZ v Praze, které je počtem státních zástupců trojnásobné. U olomouckého VSZ jsou také vyšší než v Praze náhrady škody požadované i vyplacené za nezákonná trestní stíhání.

S ohledem na uvedenou analýzu požádal ministr Blažek Radima Daňhela o návrh reorganizace a personálních změn. „Chtěl jsem znát jeho představu v návaznosti na určité argumenty, které jsem mu předal o stavu VSZ v Olomouci. On mi představil určité kroky, které snad udělá, a teď už jde o to sledovat, zda je skutečně udělá. Jsou to víceméně kroky povahy organizační a ekonomicko-správní,“ řekl dnes Pavel Blažek.

Jedním z prvních úkolů Radima Daňhela bude návrh na nového náměstka olomouckého vrchního státního zástupce, stávající náměstek Mgr. Pavel Komár, který vedl úřad po odchodu Ivo Ištvána, totiž oznámil svou rezignaci. Podle ministra Blažka mu Pavel Komár rezignaci oznámil již 30. května, tedy v době, kdy nebylo ještě známo jméno nového olomouckého vrchního státního zástupce.

 

 

Mgr. Radim Daňhel je zkušeným státním zástupcem, dlouhodobě se specializuje především na majetkovou a hospodářskou kriminalitu a zajišťování výnosů z trestné činnosti.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1999 a základní vojenské službě působil na Okresním státním zastupitelství Brno-venkov, nejprve jako právní čekatel, od roku 2003 jako státní zástupce. V roce 2006 přešel na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 a roku 2007 pak na Vrchní státní zastupitelství v Praze, kde v letech 2012–2013 zastával funkci ředitele Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality.

Od roku 2013 působí na Okresním státním zastupitelství v Kroměříži, v roce 2020 byl jmenován okresním státním zástupcem v Kroměříži. Je členem Unie státních zástupců.

 

 

Zdroj: ČTK, NSZ
Foto: NSZ 

Go to TOP