Místopředsedkyně NSS vystoupila na mezinárodním kongresu AIHJA / IASAJ

V rámci belgického předsednictví Mezinárodní asociaci nejvyšších správních soudů – Association internationale des hautes juridictions administratives (AIHJA) / International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ) – se ve dnech 20. až 22. června 2022 uskutečnil v Bruselu kongres zástupců téměř čtyřiceti vrcholných správních soudů z celého světa. Na žádost prezidenta AIHJA Rogera Stevense vedla dvoudenní diskusi týkající se rozhodovací činnosti správních soudů během pandemie s názvem „Case Law of the Administrative Jurisdiction Division of the High Administrative Court during the Covid-19 Crisis“ JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu. O tuto diskusi projevil zájem nejvyšší počet zúčastněných delegací.

 

Vedle slavnostního programu a zasedání orgánů mezinárodní asociace byl jádrem setkání zástupců vrcholných správních soudů i seminář s názvem „Role nejvyšších správních soudů během covidové krize“ („Le rôle des hautes juridictions administratives pendant la crise de la Covid 19“ / „The Role of the High Administrative Courts during the Covid-19 Crisis“). Zástupci nejvyšších správních soudů tak měli výjimečnou příležitost sdílet zkušenosti s postavením správního soudnictví v čase globální pandemie.

Tři souběžně probíhající panely se věnovaly otázkám legislativního rámce, procesních pravidel a organizace práce i vlastní rozhodovací činnosti soudů.

Na žádost Rogera Stevense, prezidenta AIHJA (IASAJ) a předsedy belgického Conseil d’État, a Martine de Boisdeffre, generální tajemnice AIHJA (IASAJ), předsedala JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, jednomu panelů. Byl jí svěřen úkol vést dvoudenní diskusi týkající se rozhodovací činnosti správních soudů během pandemie. O panel s názvem „Jurisprudence (fond) de la section du contentieux administratif de la Haute juridiction administrative pendant la crise de la Covid-19“ / „Case Law of the Administrative Jurisdiction Division of the High Administrative Court during the Covid-19 Crisis“, který moderovala, projevil zájem nejvyšší počet delegací. Vedle celé řady evropských zemí se jej zúčastnili např. zástupci z Alžírska, Beninu, Konga, Čadu, ale též z Kolumbie, Kanady nebo Izraele. Zpravodajkou panelu byla Ángela Vivanco, soudkyně Nejvyššího soudu Chile.

Diskuse byla věnována předběžným procedurám i procesním aspektům rozhodování ve věci samé, např. připuštění návrhů neziskových organizací nebo výrokovým možnostem soudu. Především se ale soustředila na vztah ochrany veřejného zdraví na straně jedné a ochrany základních práv a svobod na straně druhé.

Na základě četných příkladů z celého světa se účastníci panelu shodli, že úlohou správních soudů je chránit práva jednotlivce, která nesmí být nikdy opomenuta a jejichž soulad s právy druhých i veřejným zájmem musí být neustále nalézán. Tím soud rovněž pečuje o společnost jako celek. A ruku v ruce s tím se hlásí k myšlence, že největší hodnotou svobody je zodpovědnost. Soudnictví, které poskytuje ochranu jednotlivcům a smírné řešení konfliktů, je veřejnou službou usilující o dobrý život společnosti jako celku, a je tak i předpokladem pro péči o ostatní veřejné statky.

Správní soudci z různých zemí tak kromě kontaktů pro budoucí mezinárodní spolupráci získali i nové poznatky o řešení krizových situací, celosvětový přehled a obecné náměty k uvažování nad rolí správních soudů.

Nejvyšší správní soud je členem Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (AIHJA / IASAJ) od roku 2008. Asociace byla založena v roce 1983 v Paříži a v současné době sdružuje 86 nejvyšších správních soudů po celém světě (58 členů a 28 pozorovatelů). Jejím cílem je rozvíjet spolupráci mezi členy a podporovat výměnu a sdílení zkušeností ze správního soudnictví. Více informací o činnosti asociace naleznete zde.

 

Zdroj: NSS
Foto: AIJHA/IASAJ a archiv JUDr. Barbary Pořízkové

Go to TOP