Prezident republiky podepsal 6 zákonů, mimo jiné o elektronické Sbírce zákonů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 22. června 2022 šest zákonů.

 

Zákon ze dne 15. června 2022 o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Ukrajinští uprchlíci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky už nebudou pobírat pětitisícovou humanitární dávku. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku, což má zabránit takzvané dávkové turistice. Novela upravuje také například zdravotní pojištění běženců a příspěvek pro domácnosti za jejich bezplatné ubytovávání. Předloha nabude účinnosti zveřejněním ve sbírce.


Zákon ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon má přispět k naplněnosti zásobníků a tím posílit energetickou bezpečnost Česka. Obchodníci s plynem, kteří nevyužijí svou rezervovanou kapacitu v zásobnících plynu v požadovaném minimálním množství budou moci o část této kapacity přijít. Novela také v návaznosti energetickou krizi zkracuje režim dodavatele poslední instance na polovinu, tedy ze šesti měsíců na tři.


Zákon ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,

Elektronický systém tvorby zákonů bude plně spuštěn až od roku 2024. Důvodem opakujícího se ročního odkladu je zpoždění s přípravou projektu elektronické legislativy a Sbírky zákonů, dále pak snaha poskytnout čas na řádné otestování systému. Cílem je zajistit, aby si lidé mohli prostřednictvím internetu bezplatně zjistit, jaké je přesné aktuální znění všech platných českých zákonů a aby se lidé včetně třeba podnikatelů snadněji orientovali v právních předpisech.

 

Zákon ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vlastníci vymezených silnic a dálnic budou muset každých pět let zajistit posouzení rizik dopravních nehod na jednotlivých úsecích. Posuzování má zlepšit určení rizikových míst na dálnicích a silnicích. Jednotlivé úseky by měly být následně rozděleny na části s vysokou, střední nebo nízkou úrovní bezpečnosti. Ministerstvo dopravy bude vést jejich souhrnný seznam. U rizikových úseků budou muset úřady provést podrobné prohlídky a podle nich nastavit opatření ke zvýšení bezpečnosti.

 

Zákon ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Úřadům zemí EU se usnadní dohled nad pohybem zboží, které podléhá spotřební dani, mezi jednotlivými členskými státy. Změny vyplývající z evropských předpisů mají zavést elektronizaci správy spotřebních daní, zvýšit účinnost kontrol a omezit daňové úniky. Elektronický systém pro sledování zboží ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy má začít fungovat v EU k 13. únoru příštího roku.


Zákon ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškerá majetková oznámení politiků budou přístupná od července v registru Ministerstva spravedlnosti na základě individuální žádosti. Předloha reaguje na předloňský verdikt Ústavního soudu, který zrušil volné nahlížení do centrálního registru pro porušení práva politiků na soukromí.  Omezuje také okruh obecních politiků spadajících pod zákon o střetu zájmů i nakládání s údaji uvedenými v majetkových oznámeních.


Zdroj: ČTK; hrad.cz

Go to TOP