Vláda schválila prodloužení nouzového stavu a projednala daňové zákony

Na svém zasedání v pondělí 22. března 2021 vláda projednala trojici návrhů na změnu zákonů – novelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a poslanecký návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ministři také schválili prodloužení nouzového stavu o 30 dní, Poslanecká sněmovna by měla žádost vlády projednat ve čtvrtek 25. nebo v pátek 26. března.

Aktuálně platný nouzový stav končí 28. března. Podle vlády je však nutné, aby platil i poté, a to především s ohledem na zavedená přísnější omezení volného pohybu. Na dnešním jednání se ministři shodli, že požádají Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o celých 30 dní. Vláda zároveň uložila povinnost pravidelně testovat firmám do deseti zaměstnanců a živnostníkům, kteří se při práci setkávají s třetími osobami.

Dalším bodem programu byla novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V souladu s předpisem by například nově mohl stížnosti proti odmítnutí žádostí o informace v některých případech posuzovat ten, kdo stojí v čele úřadu, jehož informace žadatel požaduje. Podle aktuální úpravy, která platí od ledna 2020, posuzuje odmítnuté žádosti u subjektů, pro které nelze určit nadřízený orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úprava zavádí i změny související s implementací směrnice Evropského parlamentu o otevřených datech do českého práva. Zpřesňuje tak například okruh subjektů, které mají povinnost informace poskytovat a rozšiřuje ho o veřejné podniky ovládané státem. Podle návrhu Ministerstva vnitra by se změny měly týkat například Kanceláře prezidenta republiky, kanceláří Poslanecké sněmovny a Senátu, kanceláře Veřejného ochránce práv, Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího státního zastupitelství a zpravodajské služby, ale také profesních komor, mezi nimi i České advokátní komory. (Podle společného stanoviska České advokátní komory, Hospodářské komory ČR a dalších profesních komor by Ministerstvem vnitra navrhovaná novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výrazně okleštila spektrum činností profesních komor, když je zařazuje mezi tzv. povinné subjekty s obecnou povinností poskytovat informace – více  ZDE.)

Debatu o této novele vláda přerušila.

Druhým z projednávaných předpisů byla novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ta – stejně jako zákon o svobodném přístupu k informacím – reaguje na změny předpisů Evropské unie.

Novela zákona o DPH například rozšiřuje zavedení možnosti osvobození zboží a služeb od daně nejen pro ozbrojené síly NATO a Partnerství pro mír, ale i o pro ozbrojené síly členského státu, které se podílejí na společné bezpečnostní a obranné politice EU. Jedná se například o možnost osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, osvobození dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečněné v tuzemsku a rovněž dodání zboží nebo poskytnutí služby určené pro použití civilními zaměstnanci, kteří tyto ozbrojené síly doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen.

Další změnou je v zákoně o spotřebních daních stanovení postupu pro měření stupňů u piva, do kterého jsou přidávány některé další látky, například sladidla a aromata. Jak uvádí materiál, alkoholovou směrnicí je umožněno, aby členské státy Evropské unie, které ke dni 29. července 2020 nebraly pro účely měření stupňů Plato v potaz složky piva, jež byly přidány po kvašení, mohly v této praxi pokračovat do 31. prosince 2030. Předpis dále zpřesňuje ustanovení týkající se osvobození od daně u denaturovaného lihu. Podle ministryně financí JUDr. Aleny Schillerová, Ph.D., novela také umožní malým českým nezávislým výrobcům alkoholických nápojů uplatnit sníženou sazbu spotřební daně i při prodeji výrobků v jiných státech EU.

Pro nepřijatelný zásah do smluvní povahy pracovněprávních vztahů vláda odmítla poslanecký návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upřesňující pravidla pro práci z domova.

Zdroj: ČTK
Foto: Miloslav Rejha, Wikimedia Commons

 

 

Go to TOP