Soudní dvůr EU nařídil Polsku přerušit činnost komory trestající soudce

Soudní dvůr EU nařídil ve svém usnesení ve věci sp. zn. C-791/19 R ze dne 8. dubna 2020 Polsku pozastavit činnost nové disciplinární komory Nejvyššího soudu. Nejvyšší unijní justiční instance tak vyhověla žádosti Evropské komise, aby ve věci vydala předběžné opatření. Soudci již v listopadu vyzvali polský Nejvyšší soud (na snímku), aby prověřil nezávislost svého disciplinárního orgánu na politické moci.

Soudní dvůr EU konstatoval, že žádost EK byla opodstatněná a předběžné opatření zaručí „plnou efektivitu budoucího konečného rozhodnutí“. Odmítl také argument Polska, že otázky justice spadají výhradně do kompetencí členských zemí. Podle soudu v Lucemburku je sice struktura justičních orgánů v rukou jednotlivých států, ty však musí zajistit, aby „rozhodnutí učiněná v disciplinárních řízeních proti soudcům“ byla přezkoumána nezávislým orgánem. Ověření nezávislosti komory je nyní na polském nejvyšším soudu.

O složení disciplinární komory rozhoduje v Polsku soudcovská rada, jejíž členy převážně volí parlament ovládaný vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS). Polský nejvyšší soud začátkem prosince rozhodl, že soudcovská rada není nezávislá, a zpochybnil tím i disciplinární komoru – její personální obsazení i široké pravomoci.

Aktuální opatření SD EU kritizoval státní tajemník polského ministerstva spravedlnosti Sebastian Kaleta, podle něhož složení ústavních orgánů členských zemí nespadá do pravomocí unijní justice. „Dnešní rozhodnutí je aktem uzurpace, který narušuje polskou suverenitu,“ napsal na twitteru vládní politik. Polský kabinet již dříve uvedl, že komora funguje v souladu s polským právem a EU do jejího složení nemá co mluvit.

Disciplinární komora se stala součástí širšího sporu o reformu polské justice, která podle Bruselu podkopává nezávislost polského soudnictví. Soudci v Lucemburku případy spojené s reformou na podnět EK posuzovali již několikrát. Loni například dospěli k závěru, že zákon snižující důchodový věk polských soudců je v rozporu s unijním právem. Stejně zhodnotili i normu, jež polské vládě umožňuje zasahovat do složení nejvyššího soudu.

Podle kritiků se polská konzervativně nacionalistická vládní strana snaží omezit nezávislost soudů a získat nad nimi kontrolu.

Zdroj: ČTK + Soudní dvůr EU
Foto: Pixabay + SD EU

Go to TOP