Limit pro registraci k DPH i paušální dani vzroste na 2 miliony korun

Limit pro registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) a paušální dani by měl  od příštího roku vzrůst z jednoho na dva miliony korun. Pokračovat by letos a příští rok měly zrychlené odpisy. Návrh změny zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a další související zákony dne 22. června schválila vláda. Součástí novely je snížení pokut u kontrolního hlášení pro malé podnikatele a další opatření pro snížení byrokracie a podporu podnikání.

Paušální daň pro drobné podnikatele letos činí 5994 korun měsíčně. Na minimální zdravotní pojistné z této částky připadá 2627 korun, minimální sociální pojistné zvýšené o 15 procent činí 3267 korun a daň z příjmů 100 korun. Ministerstvo financí odhaduje, že díky změnám by nově mohlo podmínky pro zapojení do paušální daně splnit až 60 000 drobných podnikatelů. Letos ke konci dubna paušální daň využívalo zhruba 82 300 živnostníků.

Podnikatelé s paušální daní by nově podle vládních materiálů byli rozděleni do tří pásem. V prvním pásmu by měli být podnikatelé s ročním příjmem do jednoho milionu korun bez ohledu na typ samostatné činnosti. Paušální daň by pak pro ně měla příští rok vycházet zhruba 6500 korun měsíčně. V druhém pásmu jsou živnostníci s příjmem do 1,5 milionu korun bez ohledu na typ činnosti. Jejich daň by měla být zhruba 16 000 korun měsíčně. Třetí pásmo je určeno pro podnikatele s příjmem do dvou milionu korun bez ohledu na činnost. Ti by měli mít daň 26 000 korun měsíčně.

Paušální daň byla zavedena od ledna loňského roku. Živnostník musí své rozhodnutí o jejím využívání oznámit finančnímu úřadu do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tedy zpravidla do 10. ledna. Rozšíření daně sníží podle odhadu MF ročně příjmy do veřejných rozpočtů asi o 600 milionů korun.

Podnikatelé a firmy by navíc měli mít nadále možnost zrychlených odpisů majetku.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP