Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety 83 nových profesorů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 83 profesorů vysokých škol.


Nové profesory navrhlo 17 vysokých škol. Nejvíce kandidátů předložila už tradičně Univerzita Karlova, a to 27. Po 11 návrzích podalo České vysoké učení technické v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Dalších šest kandidátů má Vysoké učení technické v Brně a pět Univerzita Palackého v Olomouci. Ostatní školy přišly s méně než pěti návrhy.

Mezi 83 kandidáty na profesory je 17 žen a zastoupeni jsou tentokrát hlavně technici, kteří tvoří zhruba pětinu seznamu. O trochu méně je lékařů. Mezi kandidáty jsou také biologové, fyzici, chemici, informatici, ale i šest právníků.

Na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy jsou mezi nimi doc. JUDr. Vladimír BALAŠ, CSc., a doc. JUDr. PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, Ph.D., oba pro obor mezinárodního práva a doc. JUDr. Petr BĚLOVSKÝ, Dr., pro obor římského práva. Dále doc. JUDr. Helena HOFMANNOVÁ, Ph.D. pro obor ústavního práva a státovědy a doc. JUDr. Josef SALAČ, Ph.D., pro obor občanského práva. Vědecká rada Masarykovy univerzity pak navrhla doc. JUDr. Radima POLČÁKA, Ph.D., pro obor teorie práva.

Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády a jmenovací dekrety novým profesorům předá ministr školství Petr Gazdík.

Zdroj: ČTK
Foto: hrad.cz

 

Go to TOP