Ukrajinští advokáti se zapojují do pomoci vojenskému personálu

V pondělí 6. června 2022 se uskutečnilo pravidelné jednání Centra pro metodickou pomoc a koordinaci dobrovolnického hnutí advokátů pro právní ochranu vojenského personálu, působícího při Národní advokátní komoře Ukrajiny (NAAU).

 

Vedoucí Centra Maria Ostrovska během setkání nastínila prioritní oblasti interakce NAAU se státními institucemi a dobrovolnickými subjekty v souvislosti s poskytováním právní pomoci obráncům země a jejich rodinám. Dále hovořila o zapojení advokátů do ochrany práv a oprávněných zájmů vojenského personálu a také upozornila na důležitost dodržování zásad advokacie v rámci pro bono konzultací.

Předseda Vysoké kvalifikační a disciplinární komise advokátní komory Serhij Vilkov zdůraznil nutnost dodržování pravidel advokátní etiky a vysokých standardů při poskytování právní pomoci vojenskému personálu. K podpisu je již připraven návrh Memoranda o spolupráci ozbrojených sil Ukrajiny a NAAU, v němž jsou ošetřeny základní principy spolupráce ve vztahu k přísnému dodržování pravidel profesní činnosti advokáta. Centrum plánuje přípravu metodických pokynů a informací pro advokáty a je připraveno navázat spolupráci s ozbrojenými silami Ukrajiny, donucovacími orgány i mezinárodními institucemi. Úkolem Centra je také oslovit vědecké instituce ohledně analýzy možných kolizí a zahájit konzultace s politickou reprezentací Ukrajiny k řešení rozporů v legislativě.

Setkání Centra pro metodickou pomoc a koordinaci dobrovolnického hnutí právníků pro právní ochranu vojenského personálu se konají každý týden tak, aby Centrum mohlo co možná nejdříve reagovat na všechny problémy, které vyvstanou v procesu poskytování právní pomoci vojenskému personálu a jeho rodinám, a následně je i urychleně řešit.

 

Zdroj: NAAU
Foto: NAAU

Go to TOP