ESLP začal loni řešit 14 nových stížností na Českou republiku

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) se loni začal věcně zabývat 14 novými stížnostmi proti ČR, což představuje o jednu více než předloni. U žádného

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) se loni začal věcně zabývat 14 novými stížnostmi proti ČR, což představuje o jednu více než předloni. U žádného z českých případů v loňském roce neshledal porušení úmluvy o ochraně lidských práv. Vyplývá to ze zprávy vládního zmocněnce, kterou se bude ve středu 8. června zabývat vláda.

 

Mezinárodní soud ve Štrasburku loni vůči České republice nevydal žádný odsuzující rozsudek ani rozsudek o spravedlivém zadostiučinění. Zároveň vyhlásil jeden verdikt, v němž ohledně šesti stížností dospěl k závěru, že Česko neporušilo úmluvu o ochraně lidských práv. Případ se týkal povinného očkování dětí proti běžným nemocem.

„Soud rozhodl, že zejména nedošlo k porušení práva rodiče a dětí na soukromý život chráněný článkem 8 Úmluvy tím, že jednomu stěžovateli byla za nenaočkování jeho dětí uložena pokuta a ostatní stěžovatelé nebyli pro nepodstoupení povinného očkování přijati do mateřské školy,“ popsal ve zprávě vládní zmocněnec JUDr. Vít Alexander Schorm.

Naprostou většinu stížností podaných k ESLP soud žalované vládě nenahlašuje. Proces jejich projednávání končí tak, že je odmítne samosoudce, nebo administrativním odmítnutím pro nesplnění formálních náležitostí. Čtrnáctka nových stížností, které loni soud české vládě oznámil, bylo i v roce 2021 jen zlomkem těch, které byly proti Česku ve skutečnosti podány – 332 jich soudci odmítli a dalších 147 čekalo na vyřízení. Tato čísla se podle doktora Schorma meziročně příliš nemění.

Šest stížností podali čeští soudci kvůli snížení soudcovských platů v letech 2011 až 2014. Namítají v nich porušení ochrany vlastnictví, spravedlivého procesu a také zákazu diskriminace. Dalších šest stížností na ČR směřuje proti nepřiměřeným délkám řízení a zbylé dvě se týkají kauz z oblasti rodinného práva.

Soudně schváleným smírem loni skončily čtyři z dřívějších případů. V praxi to znamená, že Česko uznalo porušení úmluvy a dohodlo se s poškozeným člověkem na výši zadostiučinění. Česká vláda se takto loni zavázala vyplatit celkem 24 610 eur (zhruba 608 000 korun), přičemž všechny čtyři případy se týkaly nepřiměřené délky řízení, a tedy práva na spravedlivý proces. Předloni vláda obdobně vyplatila 70 869 eur (zhruba 1,8 milionu korun).

Od vzniku samostatné České republiky až do konce loňského roku řešil soud ve Štrasburku celkem 827 stížností proti ČR. Žádné porušení Úmluvy neshledal v 321 případech, alespoň jedno porušení pak v 225 kauzách. U 31 případů Česko porušení Úmluvy samo uznalo. Bez konečného rozhodnutí je 60 kauz a ve zbylých 65 případech vzali stěžovatelé své stížnosti zpět. Zbytek kauz skončil smírně.

„Česká republika je orgány úmluvy nazírána jako běžný smluvní stát, který ničím výrazně nevybočuje z řady a v poslední době vyvolává zanedbatelnou zátěž pro soud, co se týče počtu stížností, které by proti naší zemi směřovaly,“ uzavřel Vít Alexander Schorm.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP