Každá moje profesní etapa byla jiná, ale za každou z nich jsem velmi vděčný

Exkluzivně pro AD

Čerstvý držitel titulu Právník roku v kategorii Trestní právo  JUDr. Adam Bašný je státní zástupcem se specializací na organizovaný zločin, terorismus, korupční trestnou činnost a na úkony skrytého vyšetřování. Profesní dráhu začal na nižších stupních státního zastupitelství, kde osvědčil svou osobní integritu, odvahu a zájem na řádném a nezávislém fungování veřejné žaloby, a to i v době, kdy to nebylo vůbec snadné. Devět let pak pracoval na pozici náměstka vrchní státní zástupkyně v Praze. Prosadil průlomovou myšlenku, aby jednání bojovníků na straně proruských separatistických republik na Ukrajině bylo kvalifikováno jako zločin teroristického útoku, kteroužto kvalifikaci soudy plně akceptují. Je prvním viceprezidentem Unie státních zástupců. Od roku 2021 působí jako evropský pověřený žalobce nově vzniklého úřadu Evropského veřejného žalobce v Lucemburku a podílí se tak na vzniku zcela nového orgánu veřejné žaloby.


Co pro Vás udělení ceny Právník roku znamená?

Toto ocenění vnímám s upřímnou a velkou pokorou před mnoha kolegyněmi a kolegy všech profesních stavů, kteří by si jej zasloužili, i před těmi, jimž tato cena již byla udělena v minulosti. Děkuji těm, kteří mě navrhli, a těm, kteří moje ocenění odhlasovali.


Celý svůj profesní život působíte jako státní zástupce – neměl jste někdy touhu vyměnit profesi?

Snažím se neustále na věci nahlížet s přesahem pozice státního zástupce či prokurátora, cítím se tak být vnitřně svobodný ohledně mého působení i postavení, ale přes všechny zkušenosti, i díky nim, stále vidím ve svých profesních úsilích smysl, který mě naplňuje.


Č
ím byste byl, kdybyste nebyl právníkem, tedy ve Vašem případě státním zástupcem?

Pokud bych si v rámci takového zadání mohl vybrat, tak tedy nejvíce bych chtěl být lékařem nebo lesníkem.


Prošel jste obvodním, krajským a vrchním státním zastupitelstvím i mezinárodní misí, nyní působíte jako evropský pověřený žalobce. Kde jste se cítil nebo cítíte nejlépe a proč?

Na tuto otázku nelze dobře odpovědět, protože každá tato profesní etapa znamená jiný způsob práce, jiné důrazy a často i odlišné úkoly. Na všech pracovních pozicích jsem zažíval radosti i starosti. Zpětným pohledem na dvacet profesních let je nepochybné, že nejvíce mimořádné z hlediska profesního i osobního bylo moje prokurátorské působení na misi v Kosovu. Z hlediska odpovědnosti nejen za vlastní působení, ale i za množství kolegů a za dosah veškeré činnosti bylo nejintenzivnější působení v pozici náměstka vrchní státní zástupkyně v Praze. Za každou etapu jsem velmi vděčný.


Můžete stručně popsat, jak vypadá
Váš běžný pracovní den?

Faktická každodenní podoba činnosti evropského pověřeného žalobce je z části velmi odlišná. Zjednodušeně řečeno, při výkonu dozorových povinností a oprávnění v konkrétním trestním řízení působíme jako klasický tuzemský státní zástupce. Současně však postupujeme podle evropských právních předpisů, které upravují fungování Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Jsme jeden evropský orgán se sídlem v Lucemburku, jehož pověření veřejní žalobci (prokurátoři) současně působí v členských státech.


Jak se liší práce evropského žalobce od Vaší dosavadní praxe v soustavě tuzemských státních zastupitelství?

Pracovní praxe je oproti české realitě založena na zabezpečeném notebooku a digitálních spisech. Každodenní komunikace probíhá na různých zabezpečených platformách elektronicky. Velmi efektivní a oproti běžnému vnitrostátnímu řízení rychlejší je spolupráce s kolegy v dalších členských státech, kdy si v rámci EPPO dáváme vzájemně úkoly k provedení či zajištění konkrétních úkonů trestního řízení. Naopak jiným a potenciálně zdržujícím prvkem, který je však z celoevropského pohledu smysluplný, je nutnost schvalování několika nejzásadnějších procesních rozhodnutí (např. odložení věci, zastavení trestního stíhání, obžaloba) některou z tzv. Stálých komor EPPO v Lucemburku, které jsou složeny ze tří evropských prokurátorů zastupujících po jednom každý členský stát EPPO. Veškerá činnost organizační i právní povahy samozřejmě probíhá v angličtině. I tvorba procesních rozhodnutí, zpráv, záznamů o prověrkách a podobně trvá v každé trestní věci o něco déle, neboť je nutné vytvořit jak českou, tak anglickou verzi, které mají obě stejnou platnost.


Jak
se Vám dařilo a daří svoji profesi skloubit s osobním životem?

Celý profesní život mám bohužel tendenci dávat profesnímu světu trochu více energie, myšlenek a času, než svým blízkým a sám sobě. Snažím se s tím bojovat hlavně kvůli svým úžasným dcerám, které mě jako každého rodiče naplňují nejhlubší radostí a smyslem.


Kde berete energii do další práce?

Energii a uvolnění nacházím s blízkou rodinou, mnoha přáteli, v přírodě, zejména v horách a v lesích, a v neposlední řadě u svých včelstev.


Co považujete za svůj vůbec největší dosavadní profesní úspěch?

Za největší profesní úspěch považuji to, že jsem za celou dobu v široké oblasti profesního světa neudělal nic, za co bych se měl stydět. Zůstávám na zemi a s vědomím, že jsem samozřejmě vždy mohl a často i měl být lepší. Je řada věcí, na které mohu být profesně hrdý, ale základem je toto přesvědčení. Snad můj nyní vyjádřený pocit odpovídá i realitě.


Kde bude mít své místo Váš sv. Yvo?

Jak ocenění, tak i svatého Yva jako světce a jednoho z patronů právníků si velmi vážím. Proto je volba místa jednoduchá, v mé pracovně, v blízkosti pro mě nejdůležitějších fotografií, knih a předmětů. Jako připomínku nejen samotného ocenění, ale hlavně jako memento při každodenním naplňování mé služby.

 

Adam Bašný vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. V roce 2005 byl jmenován státním zástupcem OSZ pro Prahu 5. a v letech 2006-2009 byl vedoucím liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Od roku 2011 působil dva roky jako mezinárodní prokurátor v Kosovu. V roce 2012 byl jmenován náměstkem vrchní státní zástupkyně v Praze.

V období let 2010–2015 působil také v rámci OECD Working Group on Bribery. Od roku 2015 je zástupcem národního korespondenta pro terorismus a extremismus při NSZ ČR pro oblast terorismu. Je členem Pracovní skupiny k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR při Radě vlády pro lidská práva. V roce 2020 byl zvolen 1. viceprezidentem Unie státních zástupců ČR.

Kolegiem Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) byl dne 12. října 2021 jmenován evropským pověřeným žalobcem se specializací na organizovaný zločin, trestnou činnost související s terorismem, korupční trestnou činnost, trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů a dalších úředních osob a úkony skrytého vyšetřování.

 


Redakce AD
Foto: ČAK; archiv JUDr. Bašného

Go to TOP