Vládní daňový balík 2021: peníze místo stravenek a dražší tabákové výrobky

Vládní daňový balík na rok 2021, který Sněmovna podpořila na své 54. schůzi konané tento týden, zasahuje takřka do tří desítek zákonů. Mimo jiné počítá například s tříletým zvyšování spotřební daně z cigaret nebo se zavedením tzv. stravenkového paušálu. Norma nyní putuje do sněmovního rozpočtového výboru, po prázdninách by mělo přijít na řadu její další projednávání.

Stravenkový paušál navrhuje Ministerstvo financí zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, PhD., k rozhodnutí vlády podotkla: „Vláda stravenky neruší. Záleží jen na zaměstnavatelích, k čemu se přikloní.“ Uvedla také, že odmítá obavy z toho, že by zaměstnavatelé dali zaměstnancům paušál místo části mzdy. A poukázala na to, že by to musela být změna, s níž by souhlasily obě strany. Nesdílí také obavy, že by se zaměstnanci přestali stravovat, protože by nedostali stravenky.

Daňové zvýhodnění paušálu by mělo podle Ministerstva financí zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Předloha obsahuje i další zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. To by mělo – podle předběžných odhadů – přinést v roce 2021 do rozpočtu o dvě miliardy korun více, odhad na roky 2022 a 2023 pak činí zisk 1,9 miliardy korun. Odhad přitom počítá se změnou chování spotřebitelů a se snížením jejich celkového počtu, stejně tak jako s poklesem spotřeby tabákových výrobků. Spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, stoupla o 10 % již od ledna tohoto roku.

Norma by měla také podnikatelům a firmám umožnit snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií Covid-19, a to za období od 1. března 2020 do 31. května 2020.

Daňový balíček dále rozšiřuje obcím možnost stanovovat tzv. místní koeficient daně z nemovitých věcí pouze pro jednotlivé části obce. V současné době mohou koeficient určit jen na celé území, přičemž hodnota koeficientu může být od roku 2009 dva, tři, čtyři nebo pět. Díky tomu je možné zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce.

Ministerstvo financí také počítá s rozšířením osvobození od srážkové daně u všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc už srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP