Bilová Štěpánka, Doupovcová Radmila, Hradilová Alena, Hromádková Věra, Chovancová Barbora, Kallus Hana, Šimek Radek – Právnická angličtina

Grada, Praha 2022, 328 stran, ISBN 979-80-271-2537-1

 

Výuce právnické angličtiny, lingvistiky a kritického myšlení v kontextu právnického jazykového diskurzu se věnuji již přes 20 let. Musím říct, že mi vždy bylo líto, že v Čechách neexistuje učebnice právnické angličtiny, kterou bych mohla bez váhání doporučit svým českým “studentům“, učebnice, která by využívala autentické materiály v kontextu českého právnického prostředí, učebnice, která by byla moderní, interaktivní, komunikativní, a zároveň umožňovala adresátům, aby s ní v případě potřeby mohli pracovat sami, bez pomoci lektora, učitele, nebo kouče.

Musím přiznat, že když jsem souhlasila s recenzí, měla jsem vnitřní obavy, protože přece jenom 15 let práce odborného lingvisty pro Evropskou justiční školící síť se na mě podepsalo. V mezinárodním týmu, ve kterém vždy pracuje lingvista s právníkem a studenty jsou soudci a státní zástupci s mnoha lety odborné praxe, se člověk naučí mít vysoká očekávání nejen sám od sebe, ale i od materiálů, se kterými pracuje.

O to raději a s nadšením mohu napsat, že kniha Právnická angličtina od kolektivu autorů mé očekávání nejenom naplnila, ale dokonce předčila. Kromě charakteristiky specifik právnické angličtiny obsahuje i velmi prakticky orientované kapitoly. Zejména kapitoly korespondence v právní praxi, přehled užitečných frází, kapitola týkající se úvodního rozhovoru s klientem a kapitola, která se věnuje argumentačním faulům, zcela jistě naplní očekávání českých advokátů, kteří angličtinu aktivně využívají ve své práci.

Frekventantům svých odborných kurzů anglické komunikace pro právní praxi, které vedu v České advokátní komoře, bych učebnici určitě doporučila.

Kniha nabízí typy cvičení, která jsou v souladu se současnými moderními metodikami výuky, nutí čtenáře a uživatele nejen kriticky myslet, ale také participovat na deduktivním způsobu akvizice jazyka a následně nabytý jazyk recyklovat a aktivovat ve smysluplném a relevantním kontextu. To se kolektivu autorů opravdu povedlo.

Jestli bych chtěla ke knize mít kritickou poznámku, pak jedině, že dle mého názoru zbytečně využívá přemíru českého jazyka, jelikož obsahově je na takové úrovni, že by jistě čtenář zvládl odbornější teoretické kapitoly přečíst a porozumět jim i v anglickém jazyce.

Oceňuji využití odkazů na různá videa s autentickým obsahem, zde by opět kniha mohla nabídnout i propojení s on-line interaktivními databázemi, které by využily gamifikaci nebo makrolearningové prostředí. Kniha by se tak ještě víc přiblížila ideální současné učebnici právnického diskurzu na pozadí českého právnického prostředí.


Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA, odborná lingvistka a metodička EJTN
(Spoluautorka: Judicial Training Methods – Distance Learning Handbook, 2020; English for Human Rights Handbook, ISBN-NUMBER: 9789082810615; The Language od Cybercrime, ISBN-NUMBER: 9789082810615)

Go to TOP