Přístup k závazným technickým normám je nově zdarma

Zákon roku 2020! Už podvanácté vybírá odborná veřejnost v anketě Zákon roku, které poskytuje tradičně záštitu i ČAK, legislativní počin minulého roku, který má pozitivní dopad na podnikání v České republice. V letošním ročníku je pět nominovaných a Advokátní deník postupně představuje všech pět kandidátů. Minulý týden jsme představili tzv. zákon o bankovní identitě, druhého nominanta – bezplatný přístup k technickým normám – dnes představujeme s advokátem JUDr. Ivanem Teleckým z Deloitte Legal.

Přístup k závazným technickým normám je nově zdarma. Stalo se tak na základě novely zákona o technických požadavcích na výrobky, tedy zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

Je tak narovnán pokřivený a ústavně nekonformní stav, kdy bylo nutno platit za přístup k normám, na které odkazují právní předpisy a jsou všeobecně závazné. 

Pane doktore, jak hodnotíte tento legislativní počin?

Je sice zřejmé, že dosavadní stav, při kterém obecně nebyly české technické normy veřejnosti bezplatně přístupné, měl své jasné odůvodnění v závazcích vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních normalizačních organizacích neumožňujících bezplatné poskytování technických norem z autorskoprávních důvodů. Přesto lze jen velmi pozitivně hodnotit snahu zákonodárce změnit tuto situaci právě prostřednictvím zavedení tzv. sponzorovaného přístupu, jehož cílem je zajistit uživatelům bezplatný přístup k těm technickým normám, které jsou na základě právních předpisů závazné.

Co bylo cílem této změny?

Je nutné mít na paměti, že v českém právním řádu existují desítky právních předpisů odkazujících při stanovování povinností na tisíce českých technických norem s různorodým zaměřením (zejména v oblastech ochrany veřejného zájmu). Pokud přitom stát vyžaduje od občanů dodržování takto stanovených povinností, je nezbytné, aby stát odpovídajícím a ústavně konformním způsobem zajistil veřejnou a bezplatnou dostupnost takových technických norem.

Je tedy Vámi zmíněný sponzorovaný přístup tím správným řešením?

Ano, zdá se, že zavedení sponzorovaného přístupu je vhodnou cestou, jak dostupnost technických norem zajistit. Nezbývá tak již nic jiného než doufat, že databáze zveřejněných technických norem na internetových stránkách České agentury pro standardizaci se bude postupně rozšiřovat v důsledku aktivního a odpovědného přístupu státních orgánů ke zveřejňování technických norem.


Redakce AD
Foto: archiv Ivana Teleckého

Go to TOP