Nový seminář ČAK již 21. 3. zodpoví, jak jednat s klienty s válečným traumatem

Česká advokátní komora připravila v pořadí třetí aktuální seminář, který svými informacemi může pomoci advokátům poskytujícím právní pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Po online seminářích z minulých dvou týdnů o pobytovém režimu osob prchajících před válkou na Ukrajině a o pracovněprávních vztazích Ukrajinců v ČR je námětem třetího osvěta, jak jednat s klienty postiženými válečným traumatem.

Webinář se uskuteční v pondělí 21. března 2022 od 9 do 11 hodin, je zdarma a jeho lektorkou je advokátka JUDr. Lucie Hrdá, která se v něm zaměří na shrnutí základních pravidel krizové intervence a specifik jednání advokáta s traumatizovanými klienty.

Uzávěrka přihlášek je 21. března 2022 do 8:00. Podrobnější informace k registraci a další organizační pokyny jsou k dispozici na webu ČAK.


Redakce AD
Foto: canva.com; ČAK

Go to TOP