Compensatio lucri cum damno bude řešit mezinárodní workshop ÚSP AV ČR

Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při náhradě újmy způsobené ublížením na zdraví, compensatio lucri cum damno, bude tématem mezinárodního workshopu, který pořádá 15. června 2022 Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v. v. i. V rámci programu, jehož část proběhne v angličtině, vystoupí vedle českých i odborníci ze Slovenska a Rakouska.

 

Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při náhradě újmy způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno

Termín: 15. června 2022 od 10 do 16 hodin

Místo: zasedací místnost v 7. patře Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1

– workshop se koná v hybridní formě, registrovaným bude zaslán link pro připojení

 

Program workshopu

9:30 – 10:00            registrace

 

10:00 – 12:00          I. blok

Deductions for Benefits Received: An Introduction from a Comparative Perspective – David Messner, Institute for European Tort Law, Vienna

CLCD v slovenskom súkromnom práve – Milan Hlušák, Právnická fakulta TU Trnava

 

12:00 – 13:00          pauza

 

13:00 – 15:00          II. blok

Základní způsoby stanovení výše škody v českém právu – Filip Melzer, Právnická fakulta UP Olomouc

Legislativní, judikatorní a doktrinární přístup k řešení případů vyrovnání újmy při ublížení na zdraví nabytým prospěchem – Ivo Smrž, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Problematické aspekty vyrovnání nemajetkových újem při ublížení na zdraví nabytým prospěchem – Tomáš Doležal, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

 

16:00                        závěr

Úvodní přednáška a následná diskuse se budou konat v anglickém jazyce.

 

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na akce@ilaw.cas.cz
Počet míst je omezený!

 

Redakce AD, ÚSP AV ČR
Foto: canva.com

Go to TOP