Severomoravští advokáti se vzdělávají v problematice opravných prostředků

Dne 25. května 2022 se v ostravském Clarion Congress Hotelu Ostrava koná první letošní vzdělávací akce pořádaná severomoravským regionálním střediskem, a to seminář pro advokáty a advokátní koncipienty na téma ŘÍZENÍ O OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH ODVOLÁNÍ A DOVOLÁNÍ.

Seminář vede JUDr. Karel Svoboda, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Účast téměř 50 advokátů a advokátních koncipientů z regionu i mimo něj naznačuje, že se jedná o téma atraktivní a žádané.

Regionální středisko Severní Morava již nyní připravuje další semináře. Seminář „Svěřenské fondy – příležitosti a rizika“ pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského se v Ostravě uskuteční dne 14. září 2022 a k problematice věcných práv se lektor Mgr. Michal Králík, Ph.D. dostane 8. listopadu 2022. V přípravě je i tradiční víkendový seminář v Hotelu Sepetná na Ostravici, tentokrát s trestně právním tématem.

Bližší informace o plánovaných akcích v regionu najdou advokáti na webových stránkách ČAK a v dalších informačních kanálech.


Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel pro středisko Severní Morava

Go to TOP