Zapojte se do průzkumu k uplatňování nařízení Brusel I bis ve státech EU

Vážené advokátky, vážení advokáti, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis).

 

Cílem průzkumu, který zadala Evropská komise a jenž je součástí rozsáhlé projektové studie, je shromáždit podrobné kvantitativní a kvalitativní informace o uplatňování nařízení Brusel I bis v členských státech EU. Tyto podklady Komisi pomohou při přípravě zprávy o aplikaci nařízení Brusel I bis pro Evropský parlament, Radu a Evropský hospodářský a sociální výbor. Obsahem studie bude analýza uplatňování nařízení Brusel I bis v rámci EU a identifikace hlavních právních obtíží a praktických problémů, které se při jeho aplikaci vyskytují. Na základě výsledků této studie budou následně navržena řešení ke zlepšení stávajícího stavu.

 

Součástí průzkumu jsou dotazníky určené dvěma základním skupinám:

  • právníkům (tj. soudcům, právníkům, notářům, soudním vykonavatelům), akademické obci (tj. odborníkům v oblasti mezinárodního práva soukromého a příslušných odvětví, jako je ochrana spotřebitele nebo podnikání a lidská práva) a vnitrostátním orgánům (tj. ministerstvům spravedlnosti, ministerstvům pověřeným ochranou spotřebitele, ministerstvům hospodářství) v každém členském státě;
  • stranám sporu (tj. podnikům a jednotlivcům) nebo jejich zástupcům (např. organizacím na ochranu spotřebitele) a organizacím zabývajícím se tématy spadajícími do oblasti působnosti nařízení Brusel I bis a se znalostmi a zkušenostmi s jeho uplatňováním (např. obchodním organizacím, obchodním a lidskoprávním nevládním organizacím).

Dotazník je možné vyplnit online ZDE, a to do 22. května 2022.
Dotazník je v anglickém jazyce, odpovědi však mohou být poskytnuty v kterémkoli z jazyků EU.

 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na Odbor mezinárodních vztahů ČAK, international@cak.cz.

 

Předem děkujeme za spolupráci.

 

Redakce AD, Odbor vnějších vztahů ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP