ČAK spustila českou verzi informační platformy Rady Evropy HELP „e-Deska“

V souvislosti se situací na Ukrajině zahájila Rada Evropy v rámci programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals – vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv) projekt informačních „e-Desek/e-platforem zaměřených na azyl/migraci pro advokáty a další profese, které pomáhají lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Nabídla také některým advokátním komorám, aby vytvořily v rámci tohoto evropského portálu svou národní e-Desku, která obsahuje informace z oblasti azylového práva včetně online vzdělávacích kurzů a usnadní přístup k informacím na vnitrostátní, ale také mezinárodní úrovni.

 

Česká advokátní komora byla Radou Evropy, oddělením HELP, taktéž oslovena, aby se k této iniciativě připojila a vytvořila svou národní e-Desku. Informace, které se na e-Desce nacházejí, se týkají problematiky uprchlíků, migrační tematiky a azylového práva.


Česká e-Deska je k dispozici na webových stránkách Rady Evropy pod názvem Asylum/Migration HELP eDesk: Council of Europe HELP (coe.int) – verze Czechia.

Pro přístup k e-Desce je nezbytné založit si účet na e-learningové platformě Rady Evropy HELP: Council of Europe HELP: Přihlásit se na stránky (coe.int). Po provedení registrace a přihlášení se na e-learningovou platformu Rady Evropy HELP se e-Deska se všemi informacemi zobrazí na založeném soukromém účtu e-learningové platformy.


„Součástí této e-Desky jsou i odborné kurzy k azylové tematice z pera Rady Evropy určené pro právní profesionály k online samostudiu. K dispozici je již kurz Azyl a obchodování s lidmi v češtině a aktuálně je v překladu do českého jazyka i kurz Azyl a lidská práva, který bude k dispozici koncem dubna (prozatím je dostupný v angličtině). Součástí platformy je i kurz Uprchlíci a migrující děti (pouze v angličtině),“ uvedla vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M., která spolu s právničkou tohoto odboru Mgr. Lenkou Vojířovou prošla speciálním školením Rady Evropy a obě zajišťují činnost portálu HELP e-Deska, která byla oficiálně spuštěna tento týden a je přístupná v češtině a zcela zdarma.


„V rámci programu HELP ve spolupráci s významnými právníky a dalšími odborníky vytváříme distanční online vzdělávací kurzy na různá témata, jejichž společným bodem jsou lidská práva a Úmluva o lidských právech a základních svobodách,“ přiblížil spolupráci ČAK s Radou Evropy advokát JUDr. Jiří Novák, ml., který je hlavním kontaktním bodem, tzv. „InfoPoint“ mezi ČAK a Radou Evropy, speciálně programem HELP.


Co obsahuje národní HELP e-Deska?

– Právní zdroje, vnitrostátní právní rámec a kontext. E-Deska bude aktualizována s ohledem na vývoj na vnitrostátní a evropské úrovni, zejména v souvislosti s postupy a praxí týkající se směrnice EU o dočasné ochraně (pro členské státy EU) a azylového řízení a řízení o přesídlení.

– Užitečné odkazy a praktické tipy, které pomáhají advokátům a jiným právním profesionálům, kteří poskytují právní služby uprchlíkům.

– Online samostudium založené na kurzech HELP, které souvisejí s danými tématy – Azyl a lidská práva; Děti uprchlíků a migrantů; Vnitřní vysídlení; Boj proti obchodování s lidmi… a díky kterým mohou právníci absolvovat rychlé a kvalitní školení. Po jejich úspěšném absolvování mohou využít elektronicky generované prohlášení o absolvování kurzu.

– Diskusní fórum.

Česká národní e-Deska bude průběžně aktualizována a doplňována o zdroje českého národního kontextu a práva, které budou k dispozici v češtině, a také dokumenty evropských institucí přeložené do češtiny. Navíc některé informace budou ve speciální složce i v angličtině a s ohledem na aktuální situaci i v ukrajinštině.

V případě jakýchkoliv dotazů se advokáti mohou obracet na kontaktní emailovou adresu Odboru mezinárodních vztahů ČAK: international@cak.cz. K dispozici v rámci e-Desky i diskusní Fórum.

 

Redakce AD; Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: coe.int

Go to TOP