Bývalý generální advokát SD EU Michal Bobek byl jmenován soudcem NSS

Komentováno pro AD

Devětatřicet nových soudců, které začátkem dubna navrhl ke jmenování ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., složilo ve středu 20. dubna 2022 na Pražském hradě soudcovský slib do rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. Jedním z nich je i bývalý generální advokát Soudního dvora EU Mgr. et Mgr.  Michal Bobek, Ph.D., který posílí Nejvyšší správní soud (NSS).

 

„Jsme velmi rádi, že Michal Bobek přichází na Nejvyšší správní soud. Považujeme ho za výbornou akvizici, protože je to člověk, který má velké zkušenosti s evropským právem, ať už v rovině akademické, nebo – v posledních šesti letech – jako jeden z generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie,“ řekl ke  jmenování Michala Bobka soudcem NSS jeho předseda JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. „Známe ho vlastně už z jeho dřívějšího působení, a to jak akademického, tak jako asistenta bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu pana doktora Baxy. Myslíme si, že to je člověk, který má jednak odbornou právní erudici, zná evropské právo, má jazykové znalosti, tedy přesný mix dovedností, ale zároveň je ještě ve věku, kdy by se všechny jeho zkušenosti měly u nás zúročit. Domnívám se, že bude opravdu velmi důležitým novým členem Nejvyššího správního soudu,“ dodal Karel Šimka.

Čtyřiačtyřicetiletý Michal Bobek, který je nejstarším z nově jmenovaných soudců, zahájil v roce 2005 svou právní praxi právě u Nejvyššího správního soudu.

 

Michal Bobek

Studium na právnické fakultě dokončil dne 17. 5. 2004, stejně jako magisterské studium na Fakultě sociálních věd UK v Praze – obor mezinárodní vztahy. Dne 10. 6. 2011 vykonal státní rigorózní zkoušku a byl mu udělen akademický titul doktor práv.

Právní praxi zahájil v roce 2005 jako asistent předsedy Nejvyššího správního soudu; v závěru svého působení na soudě vedl Oddělení dokumentace a analytiky.

V letech 2006–2010 působil jako doktorand a výzkumný pracovník u Evropského univerzitního institutu ve Florencii. Od září 2011 do prosince 2012 působil jako odborný asistent Institutu evropského srovnávacího práva na Právnické fakultě Univerzity v Oxfordu. Od ledna 2013 do srpna 2015 působil na téže univerzitě jako výzkumný pracovník a dále jako profesor evropského práva na College of Europe Bruggy v Belgii. V letech 2014–2018 působil jako externí přednášející na Právnické fakultě UK v Praze.

V letech 2015–2021 zastával funkci generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie. Za dobu svého působení v Lucemburku zpracoval pro SD přibližně dvě stovky stanovisek.

V akademické oblasti se dlouhodobě věnuje evropskému a srovnávacímu právu a absolvoval dlouhodobé studijní pobyty v Austrálii, Belgii a Německu. Za svou vědeckou práci získal četná vyznamenání a ocenění v České republice i v zahraničí.

Je autorem nebo spoluautorem patnácti odborných knih, monografií, komentářů a sborníků, a také bezmála stovky odborných článků a statí publikovaných v češtině, angličtině, francouzštině a němčině. Jeho práce vycházejí v předních českých i zahraničních akademických nakladatelstvích a jsou překládány také do dalších jazyků.

Je členem i funkcionářem významných českých i evropských vědeckých společností a členem redakčních rad prestižních právnických časopisů. Je vedoucím ediční řady evropského práva ve známém nakladatelství Hart Publishing v Oxfordu a je recenzentem a oponentem pro mnohé odborné právní časopisy české i evropské. Jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel se podílel na právnických vědeckých projektech a za svou odbornou literární činnost získal četná vyznamenání a ocenění.

Mgr. et Mgr. Michal Bobek, Ph.D., patří k vysoce respektovaným osobnostem českého i evropského práva.

 

 

 

Seznam nově jmenovaných soudců 

 

Mgr.  Lenka    D o č k a l o v á
Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Klára    B a b i č k o v á
Obvodní soud pro Prahu 2

Mgr. Bc. Hana    K l e m p e r o v á
Obvodní soud pro Prahu 3

Mgr. Ing. František    N o s e k
Obvodní soud pro Prahu 7

Mgr. Alžběta    S t ř í b r n á
Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Magdalena    K o l á ř o v á
Obvodní soud pro Prahu 4

JUDr. Michala    K o ž e n á
Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Kateřina    S t u d e c k á
Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Jaroslav    K u b á t
Obvodní soud pro Prahu 8

JUDr. Lukáš    B e r n a t
Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Jan    P e r o u t k a
Okresní soud Praha-západ

JUDr. Adéla    V a c h k o v á
Okresní soud v Mělníku

Mgr. Adéla    H o m o l o v á
Okresní soud Praha-východ

Mgr. Barbora    F r a n t í k o v á
Okresní soud v Kolíně

JUDr. Barbora    H a n z l í k o v á
Okresní soud v Mladé Boleslavi

JUDr. Zuzana     S p e r k o v á
Okresní soud Plzeň-sever

JUDr. Pavla    B u r i á n o v á
Okresní soud v Sokolově

Mgr. Tereza     L e i t g e b o v á
Okresní soud v Klatovech

Mgr. Jana    Č e r n á
Okresní soud v Liberci

JUDr. Petra     K o u b o v á
Okresní soud v Chomutově

JUDr. Zuzana     D a v i d o v á
Okresní soud v Teplicích

Mgr. Martin    T o m á š e k
Okresní soud v Pardubicích

Mgr. Michaela    J a n o č k o v á, Ph.D.
Okresní soud Brno-venkov

JUDr. Michal     J a n o u š e k, Ph.D.
Okresní soud v Blansku

JUDr. Martin    S v o b o d a
Okresní soud v Kroměříži

Mgr. Alexandra    P ř í k a z s k á
Okresní soud v Třebíči

Mgr. Boris     H o m o l a
Okresní soud v Břeclavi

Mgr. Simona    P e š k o v á
Městský soud v Brně

JUDr. Jitka    K a p i t á n o v á
Okresní soud Brno-venkov

Mgr. Jana     A u l i c k á, Ph.D.
Okresní soud v Hodoníně

Mgr. Igor     P e t r e c k ý
Okresní soud v Jihlavě

JUDr. Kateřina    Š v a r c o v á, Ph.D.
Okresní soud v Prostějově

JUDr. Petr    C o u f a l í k, Ph.D.
Okresní soud ve Zlíně

Mgr. Petr    P r a c h a ř
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Mgr. Zdeněk     M á l e k
Krajský soud v Brně

Mgr. et Mgr. Lukáš    H r ů š a, Ph.D.
Krajský soud v Brně

Mgr. Tereza     P a v l í k o v á
Okresní soud ve Vsetíně

JUDr. Eva     G l o m b i c o v á
Okresní soud v Karviné

Mgr. et Mgr. Michal     B o b e k, Ph.D.
Nejvyšší správní soud

 

Mezi 39 novými soudci je 25 žen a 24 mužů. Celkem 20 kandidátů působí jako asistenti soudců, 13 jako justiční čekatelé, dva jako podnikoví právníci, další dva jako advokáti a jedna je notářskou kandidátkou.

Čtrnáct nováčků směřuje pod Krajský soud v Brně, deset do obvodu Městského soudu v Praze. Pěti se mají dočkat soudy v obvodu Krajského soudu v Praze, po třech zamíří pod krajské soudy v Plzni a v Ústí nad Labem, dvě posily získají soudy v obvodu ostravského krajského soudu a jednu okresní soud v Pardubicích, který patří pod obvod Krajského soudu v Hradci Králové. Mgr. et Mgr. Michal Bobek, Ph.D., míří k NSS.

 

Redakce AD, ČTK, KPR
Foto: archiv KPR/autorka Hana Brožková

Go to TOP