Setkání Vnitřní soudní sítě ve věcech občanských zaznamenalo rekordní účast

V pátek 1. dubna 2022 se na Ministerstvu spravedlnosti uskutečnilo setkání Vnitřní soudní sítě ve věcech občanských. Cílem pravidelných setkání je zprostředkovat soudcům aktuality z mezinárodního práva soukromého a justiční spolupráce v civilních věcech a prodiskutovat praktické problémy, s nimiž se v přeshraničních kauzách potkávají.

 

Setkání Vnitřní soudní sítě ve věcech občanských, jehož se zúčastnila přibližně stovka členů, převážně soudců specializovaných na občanskoprávní řízení s cizím prvkem, se uskutečnilo po dvouleté pauze způsobené pandemií onemocnění covid-19. Zastoupeny byly i Česká advokátní komora, Notářská komora, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí či Právnická fakulta UK.

Dopolední program byl rozčleněn do dvou hlavních bloků – v prvním byly projednávány novinky z evropského práva soukromého, ve druhém byla pozornost zaměřena na různé aspekty civilních soudních řízení ovlivněné aktuální zahraničně-politickou situací na Ukrajině či v Ruské federaci i související s uprchlickou krizí.

Schůzka, kterou již tradičně zorganizoval mezinárodní Odbor civilní Ministerstva spravedlnosti, se setkala s velice pozitivní odezvou z řad soudců, čemuž odpovídala i rekordní účast.

 

Zdroj: Ministerstva spravedlnosti
Foto: Ministerstvo spravedlnosti

 

Go to TOP