Insolvence před covidem i po něm bude tématem 5. Středočeského právnického dne

Společnost Havlíček Brain Team a Stálá konference českého práva, s.r.o., Vás zvou na 5. Středočeský právnický den, který se koná v pondělí 25. dubna 2022 od 9:00 v CEVRO Institutu v Praze. Hlavním tématem sympozia bude Insolvence, a to před covidem, v průběhu pandemie i po ní. Záštitu nad akcí převzal předseda Krajského soudu v Praze JUDr. Ljubomír Drápal.

 

 

Sympozium
INSOLVENCE (před covidem – v pandemii – po covidu)

Termín: 25. dubna 2022 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání: CEVRO Institut, Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

 

V průběhu sympozia vystoupí:

JUDr. Ljubomír Drápal: úvodní slovo

Mgr. Rostislav Krhut: Majetek podnikatele v oddlužení; Úvěruschopnost oddluženého dlužníka

JUDr. Jitka Drobná: Problematika splnění oddlužení po novelách insolvenčního zákona

JUDr. Naděžda Křivánková: Typové nedostatky podání insolvenčních správců a vybrané problémy odměňování insolvenčních správců

JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D. : Typové nedostatky podání účastníků v incidenčních sporech

Mgr. Zuzana Hemelíková: Odpovědnost za škodu v souvislosti s insolvenčním řízením

JUDr. Michal Tomáš: Průniky trestního a insolvenčního práva

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.: Problematické oblasti aktuálního vývoje insolvencí (aneb „postcovidový syndrom insolvenčního práva“)

 

Sympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva (Pražské právnické jaro 2022).

 

           

 

 

Informace o platbě: základní účastnický poplatek činí 1 200 Kč včetně DPH. Pro advokáty Středočeského regionu ČAK 840 Kč včetně DPH (smluvní sleva).
Všichni účastníci akce, kteří se přihlásí na základě této zveřejněné pozvánky, získají slevu ve výši 30 %.

Účastnický poplatek uhradí zájemce na bankovní účet pořadatele č. 115–3984580207/0100 s variabilním symbolem: 25041.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: peskova@brainteam.cz. Daňové doklady jsou zasílány poštou.

 

Zdroj: Havlíček Brain Team
Foto: canva.com

 

Go to TOP