Prezident navrhl jmenování advokáta JUDr. Poledníka ústavním soudcem

Novým ústavním soudcem by se mohl stát advokát JUDr. Petr Poledník. Žádost o souhlas s jeho jmenováním doručila prezidentská kancelář do Senátu na konci března. Ústavní soud je personálně oslabený po odchodu soudkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D. na konci loňského roku, kdy nastoupila u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Senát by o jejím nástupci mohl rozhodnout do letošního léta.

 

Bývalý místopředseda České advokátní komory JUDr. Petr Poledník, který tuto funkci zastával v letech 2005 až 2021, po 8. sněmu ČAK loni v říjnu již není členem představenstva. Působí ale mimo jiné u rozhodčích soudů při Hospodářské a Agrární komoře a Slovenské obchodní a průmyslové komoře. Je také zapsán v seznamu advokátů Slovenské advokátní komory a členem rozkladové komise antimonopolního úřadu pro oblast veřejných zakázek. „Složení soudcovského sboru by mohl obohatit jako odborník z aplikační praxe bez úzkého zaměření,“ uvedl v žádosti prezident.

„Nominaci JUDr. Poledníka na post ústavního soudce s Českou advokátní komorou nikdo neprojednával ani nekonzultoval, ale pokud jde o osobu pana doktora Petra Poledníka, jsem přesvědčen, že jde o advokáta s vynikající pověstí, dlouholetého a zasloužilého člena představenstva a po několik funkčních období i místopředsedu ČAK, který se mimo jiné zasloužil o rozvoj naší pobočky v Brně i advokacie na Moravě vůbec,“ uvedl k dnes oznámené nominaci předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

Nového soudce či soudkyni musí navrhnout prezident, potřebuje získat souhlas Senátu. Hrad už dříve uvedl, že s nominací počká na nového ministra spravedlnosti, kterým je od loňského prosince brněnský právník JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. Nového soudce či soudkyni navrhuje hlava státu, která ke jmenování potřebuje získat souhlas Senátu. Horní komora o tom bude rozhodovat v tajných volbách.  Kandidát JUDr. Poledník se předtím bude moci představit senátorům například na jednání ústavně-právního výboru.

Předsedu Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. cz., mrzí, že prezident Zeman na volné soudcovské místo nenavrhl ženu. „V právnické veřejnosti je nepochybně celá řada kvalitních žen. Nejeví se mi jako optimální situace, kdy mezi 15 soudci Ústavního soudu bude pouze jedna žena,“ doplnil předseda soudu. Po odchodu Kateřiny Šimáčkové zůstala jediná, a to JUDr. Milada Tomková.

 

JUDr. Petr Poledník

 • v roce 1976 ukončení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (dříve UJEP)
 • 1976 až 1979 – advokátní koncipient bývalé Advokátní poradny č. 1 v Brně
 • 1979 – složení advokátní zkoušky
 • 1980 – zápis do seznamu advokátů
 • 1993 až 1999 člen Kárné komise ČAK
 • 1999 až 2002 náhradník představenstva ČAK
 • od roku 2002 do 2021 člen představenstva ČAK
 • 2005 až 2019 – místopředseda ČAK, pověřen dohledem nad činností pobočky ČAK v Brně
 • rozhodce při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 • rozhodce při Rozhodcovském súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a při Rozhodcovském súdu Slovenskej advokátskej komory
 • člen rozkladové komise ÚOHS pro oblast veřejných zakázek
 • člen Unie obhájců a Jednoty českých právníků
 • přednáší koncipientům na školeních ČAK
 • zkušební komisař u advokátních zkoušek ČAK
 • hovoří německy a rusky

Redakce AD; ČTK
Foto: ČAK

 

Go to TOP