Na výzvu ČAK zareagovaly desítky advokátů a hlásí se další. Děkujeme!

Teprve včera, 25. února 2022, vyzvalo představenstvo ČAK dobrovolníky z řad advokátů a advokátek s potřebnou specializací v oblastech azylového, pracovního či mezinárodního práva, aby se přihlásili ČAK, pokud by byli ochotni PRO BONO pomoci právními službami občanům Ukrajiny, kteří tady buď již jsou, nebo do naší republiky přicházejí. Výzva se setkala s neuvěřitelnou odezvou, jen za prvních pár hodin čítal seznam 40 kontaktů na advokátky, advokáty a jejich kanceláře. A stále se hlásí další…


„Český advokátní stav znám a byl jsem přesvědčen, že se advokáti do pomoci Ukrajině zapojí, ale tak rychlou reakci a velký zájem jsem opravdu nečekal. Jsem hrdý na to, že máme ve svých řadách kolegy, kteří ve vypjaté situaci nezklamou a umí vyjádřit solidaritu a ochotu nezištně pomoci. Za to bych jim chtěl jménem svým i celého představenstva ČAK poděkovat a vzkázat, že si jejich aktivity velmi vážíme,“
poděkoval dobrovolníkům předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

Postupně přibývají dobrovolníci z celé republiky a jsou mezi nimi dokonce i dva ruští advokáti, kteří invazi na Ukrajinu odsuzují, a i proto by chtěli poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují.

Aby pouze „nebobtnal“ seznam advokátů, ale jejich pomoc našla co nejrychleji potřebné adresáty, ČAK pracuje průběžně na plošném šíření těchto informací na správná místa a instituce, na které se budou ukrajinští občané při příchodu do České republiky obracet. O této aktivitě jsou již vyrozuměni jak na ukrajinském velvyslanectví a na cizinecké policii, tak například i na Svazu průmyslu a také v nevládních a neziskových organizacích, jež pomáhají žadatelům o azyl, informace byly zaslány i na dostupné adresy ukrajinských komunit působících na našem území.

Samozřejmě budeme vděčni za jakoukoliv součinnost, i vy můžete šířit nabídku pomoci dál (https://bit.ly/3smgB5s), třeba prostřednictvím sociálních sítí. Pokud jste advokátkami a advokáty a chcete se také zapojit, kontaktujte speciálně zřízenou adresu help.ukraine@cak.cz. Seznam, který nyní čítá téměř sedm desítek kontaktů, ČAK stále doplňuje a aktualizuje.

 

Redakce AD

Go to TOP