K milostivému létu se vyjádřili prezident EK ČR i Institut prevence předlužení   

Exekutorská komora ČR zveřejnila 31. března statistiky k milostivému létu. Proti nim se ohradili zákonodárci a také Institut prevence a řešení předlužení. EK ČR připustila, že data mohou být pro strůjce milostivého léta překvapivá, nicméně soudní exekutoři se snažili vyhovět obrovskému tlaku na jejich zveřejnění a jejich poskytnutí si vyžádalo Ministerstvo spravedlnosti, které je 30. 3. 2022 zveřejnilo ve své tiskové zprávě. Exekutorská komora proto reagovala rovněž aktuálními čísly. Zároveň zdůraznila, že se k celému milostivému létu její členové postavili jako profesionálové. Exekuce v odůvodněných případech zastavovali a data dodali.


„Patnáct tisíc lidí, kteří se díky akci zbavili všech svých exekucí a jsou po zaplacení původního dluhu konečně čistí, je velkým úspěchem. Navíc další lidé si snížili počet svých exekucí a snížili tak svůj celkový dluh,”
komentoval výsledky ředitel institutu Radek Hábl a dodal, že lidí, kteří Milostivého léta úspěšně využili, bude pravděpodobně ještě víc. Výsledky EK totiž uvádějí jen ty jedince, kteří se v rámci akce zbavili všech svých exekucí a opomíjí lidi, kterým po odpuštění některých svých exekucí ještě další zůstaly.

„Podle našich odhadů se počet uzavřených exekučních řízení ještě patrně zvýší, nelze však očekávat, že řádově,“ uvedl k tomu prezident EK ČR Mgr. Jan Mlynarčík. Uvedl také, že zastavování exekucí je náročný proces, který zabere hodně času a není na místě práci soudních exekutorů jakkoliv zpochybňovat. Konečně je to v rozporu s daty, která zveřejnili někteří veřejnoprávní věřitelé, např. Město Plzeň, ale i řada dalších subjektů, kteří obeslali všechny dlužníky s upozorněním na akci Milostivé léto, a i v těchto případech reagoval pouze zlomek dlužníků. I s ohledem na tyto výstupy lze těžko hovořit o jakési obstrukci ze strany soudních exekutorů.

Někteří zákonodárci a také zástupci neziskovek nám opakovaně připisují snahu „znehodnocovat“ ML. To považuji za nefér. My musíme postupovat podle platných předpisů,“ dodal Mgr. Mlynarčík a dodal: „Přiznám se, že to, co ve čtvrtek 31. 3.2022 zaznělo od poslanců Marka Výborného a Patrika Nachera na adresu soudních exekutorů, mě šokovalo. Cituji: „Debata o tom odměňování v duchu té dnešní tiskové zprávy (exekutorské komory) a té prezentace u mě zanechává určitou pachuť,“ podotkl Nacher. Uvedl, že přístup komory ho zklamal. Znovu opakuji, že EK ČR pouze zveřejnila data, která po ní žádali sami zákonodárci. Nerozumím tomu, jak dosavadní výsledky Milostivého léta souvisejí s jednáními o dalším opakování Milostivého léta. Upřímně, byli jsme to my, kdo navrhoval vyčkat na vyhodnocení výsledků a pak řešit případné opakování. Bohužel se tak nestalo a o opakování bylo požadováno, aniž byla známa jakákoliv čísla.“

Podle ředitele Institutu prevence a řešení předlužení Radka Hábla upozornilo milostivé léto na řadu systémových přešlapů. Z celkové dlužné částky představovala jistina dluhu jen 20 procent. Zbylých 80 procent z dlužné částky bylo příslušenství dluhu. „Ukazuje to, jak absurdní systém zde máme a otevírá se otázka, zda je něco podobného běžné i na západ od našich hranic,” poukazuje Hábl na jednu z příčin vzniku dluhových pastí, kdy se původní dluh vyšplhal do několikanásobné hodnoty.

Od září do listopadu se má akce s novým názvem Babí léto ještě jednou a podle všeho naposledy zopakovat. Odměna exekutorovi za ukončení exekuce se z původních 908 korun pravděpodobně zdvojnásobí na 1816 korun. Přestože druhá oddlužovací akce bude obsahovat určitá legislativní zlepšení týkající se například lhůt na odpověď exekutora, nebude obsahovat změny, které odborníci považovali za důležité.

„Pokud jde o náklady, tak otevřeně říkám, že 750 Kč + DPH, a dokonce ani 1500 Kč + DPH nepokryje soudnímu exekutorovi náklady na vydání usnesení o zastavení exekuce a osvobození. Natož pak náklady na administraci celého procesu ML nebo několikaleté vedení dotčených exekucí,“ uvedl ještě k nákladům předseda Exekutorské komory. Podle jeho slov v tomto ohledu poslední dobou zapadlo, že stát v rámci ML odpouští příslušenství dluhů jenom u exekucí vedených soudními exekutory – u svých vymáhacích řízení (výkon rozhodnutí soudem, daňové exekuce, správní exekuce) si však příslušenství pohledávek ponechal.

Věřím, že při úvahách o vyhodnocování nebo opakování akcí typu ML nakonec převáží zodpovědný a racionální přístup,“ ukončil své vyjádření k reakcím zákonodárců a neziskových organizací Mgr. Jan Mlynarčík.


Zdroj: EK ČR; Institut prevence a řešení předlužení

Foto: canva.com

 

Go to TOP