EK: „Milostivé léto“ využili lidé s nižším počtem exekucí, autoři akce nesouhlasí

Aktualizováno

Patnáct tisíc lidí zbavených exekuce a částka 1,55 miliardy korun, kterou stát odpustil na příslušenství a která bude chybět ve veřejných rozpočtech – to je podle statistik EK ČR finální účet za milostivé léto. Data dále ukázala i na malou aktivitu dlužníků.


Milostivé léto, které bylo v období mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022, zcela zbavilo exekucí 15 tisíc lidí. Podle údajů EK ČR se ale nesnížil průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka (tj. v ČR aktuálně 6,37). Z toho je zřejmé, že do milostivého léta se zapojili spíše lidé s nižším počtem exekucí.

Podle původních odhadů se milostivé léto mohlo týkat až 1,3 milionu exekucí. Nakonec exekutoři v jeho rámci zastavili pouhých 42 tisíc případů (tj. 3, 2 %). Aktivní přístup a úhradu zaznamenali pak u zhruba dvou třetin z celkového množství zastavených exekucí. Počet žádostí o vyčíslení dlužné jistiny byl malý – 51 tisíc případů, ochota dlužníků řešit svoji finanční situaci byla tedy nízká.

Překvapilo mě, jak malý zájem měli o tuto dobročinnou akci ze strany státu samotní dlužníci. Přitom mnozí na ní mohli opravdu vydělat. Pokud ani takto velkoryse nabídnuté řešení nepřiměje některé lidi, aby dostáli svým závazkům vůči věřiteli, pak opakování ML je přinejmenším diskutabilní,“ říká prezident EK ČR Mgr. Jan Mlynarčík.

Veřejné rozpočty přišly kvůli ML o více než jednu a půl miliardy korun na odpuštěném příslušenství. Podle odhadů EK ČR by z této částky exekutoři mohli vymoci až 900 milionů korun. Naopak veřejnoprávním věřitelům se vrátilo 390 milionů korun.

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek Ph.D., ocenil práci Exekutorské komory a obdržená data. „Díky aktuálním číslům získaných od exekutorů máme přehled o tom, jaký byl o milostivé léto zájem. A také plníme část Programového prohlášení vlády, kde jsme se zavázali vyhodnotit dopad exekucí,“ doplnil ministr spravedlnosti.

 

Milostivé léto v číslech

Předložená data vyplývají ze statistického sběru informací získaných přímo od jednotlivých soudních exekutorů, jejichž data byla porovnávána s údaji z Centrální evidence exekucí.

I. Statistické výstupy (ke dni 24. 3. 2022)

A. Počty zastavených exekucí v ML

Celkový počet exekucí, u kterých povinní mohli využít výhod ML 1,3 milionu exekucí
Celkový počet exekucí, v kterých povinní měli benefit z ML 42 000, tj. 3,2% případů
Celkový počet žádostí o vyčíslení jistiny pro účely ML 51 000

Milostivého léta využili povinní pouze ve 3,2 % z celkového potenciálního okruhu právní úpravou milostivého léta dotčených exekucí.

 

B. Počty dlužníků

Celkový počet dlužníků, kteří využili ML a nadále již nemají žádnou pravomocnou exekuci 15 000

Z celkového počtu povinných fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí (cca 712 000) mělo ML zcela očišťující efekt u 2,1 %. Případy typu „dlužník s 6 exekucemi uhradil 3 exekuce v rámci ML“ byly minoritní.

C. Zaplacené jistiny / Odpuštěné příslušenství

Celkově odpuštěné příslušenství 1,55 mld. Kč
Celkový souhrn aktivně uhrazených jistin v rámci ML od 28. 10.2021 do 28. 1. 2022 390 mil. Kč
Průměr odpuštěného příslušenství na 1 exekuci 37 000 Kč
Průměrná výše aktivně uhrazené jistiny v rámci ML od 28. 10.2021 do 28.1.2022 14 000 Kč


Úhrnná výše odpuštěného příslušenství dluhů výrazně přesahuje celkovou výši jistin uhrazených v rámci milostivého léta. ML nepochybně přineslo do veřejných rozpočtů také část finančních prostředků, které by byly vymoženy obtížněji nebo v dlouhodobějším horizontu. Celkově však jejich výše nemůže vyvážit prostředky, o které veřejné rozpočty přišly.


Zdroj: Exekutorská komora ČR
Foto: canva.com 

 

V reakci na zprávu EK ČR autoři tzv. milostivého léta nesouhlasí se statistikami, které zveřejnila Exekutorská komora ČR. Předseda poslanců KDU-ČSL Mgr. Marek Výborný řekl, že čísla předložená komorou jsou neúplná. Nepočítají podle něj s řadou řízení, jejichž ukončení ještě není zanesené v evidenci. „Jsou vydávána data, která jsou zjevně nevalidní, neúplná,“ uvedl. Komora podle něj vychází z centrální evidence exekucí, kde ještě nejsou informace zdaleka u všech řízení.

O možnosti opakování milostivého léta od září do listopadu mluvil v lednu i ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. Nyní poslanec Výborný řekl, že vláda s opakováním akce počítá i přes snahu exekutorů vzbudit u veřejnosti dojem, že je to zbytečná věc. Do měsíce by měla podle něj návrh projednat vláda a poté Sněmovna ve zrychleném řízení.

 

Exekutorská komora si za svými statistikami stojí. „Chápu, že naše data mohou být pro strůjce milostivého léta překvapivá. I nás překvapila,“ reagoval prezident EK Mlynarčík. Komorou zveřejněná čísla jsou podle něj relevantní. „Chci uvést, že podle našich odhadů se počet uzavřených exekučních řízení už nijak zásadně nezmění,“ dodal. Je podle něj nefér, že exekutorům někteří zákonodárci opakovaně připisují snahu znehodnocovat milostivé léto. „Musíme postupovat při zastavování exekucí podle předpisů a je to celkem náročný proces, který zabere hodně času,“ dodal.

Go to TOP