Webinář s tématem péče řádného hospodáře přilákal na stovku advokátů

Ve čtvrtek, 31. března 2022 se konal po delší době dle dlouhodobého vzdělávacího programu naplánovaný seminář ČAK, který se netýkal problematiky válečných uprchlíků, ale pro advokáty neméně potřebného tématu, kterým je péče řádného hospodáře nejen pohledem judikatury. Lektorem byl místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Petr Šuk, a online se na něj připojila stovka advokátů z celé republiky.


„O péči řádného hospodáře byly popsány stohy papírů či miliony znaků v elektronické podobě. Prakticky každý právník, který se zabývá problematikou obchodních korporací, se s tímto institutem setkal. A přesto jeho obsah často není v konkrétních okolnostech zřetelný, což dokládá značné množství judikatury. Nezbytnost správného porozumění konceptu péče řádného hospodáře také zdůraznily události, jimž byla celá společnost vystavena v posledním období. Pandemie a reakce na ni přinesly spolu s ekonomickými obtížemi potřebu řešit dosud nepoznané situace a přijímat při řízení korporací řadu rozhodnutí, která ještě nedávno nikomu z nás nepřišla na mysl,“
uvedl JUDr. Šuk na úvod webináře.

Ve svém několikahodinovém vystoupení pak odpověděl na mnoho otázek, například jak poznat, zda současná rozhodnutí a na ně navazující jednání jednou obstojí z pohledu péče řádného hospodáře? Co je vlastně podstatou tohoto institutu, jak ovlivňuje povinnosti členů volených orgánů a kde jsou jeho hranice? Za co vše členové zejména statutárních orgánů odpovídají? Jaká rizika mohou (či dokonce musí) podstupovat, na co si musí dát pozor a čeho se naopak nemusí obávat? Jaký standard mohou korporace (resp. společníci či akcionáři) očekávat od svých manažerů? Mají manažeři právo chybovat? Přinesla rekodifikace zásadní změny v úpravě péče řádného hospodáře? A samozřejmě další dotazy, které mu v online diskusi položili advokáti a advokátky.

„Na první pohled se postavení členů volených orgánů může jevit velmi nezáviděníhodně – jejich pochybení totiž může vést nejen k povinnosti nahradit újmu tím způsobenou, ale taktéž ke vzniku ručení za závazky „jejich“ korporace, k povinnosti vracet již poskytnutá plnění či dokonce k diskvalifikaci z výkonu funkce členů statutárních orgánů. Ne vždy je jasné, kdy tyto důsledky nastanou, jak se jim bránit či naopak jak je vůči členům volených orgánů uplatnit,“ dodal místopředseda NS ČR JUDr. Šuk, a proto se ve druhé části online seminář soustředil i na důsledky porušení péče řádného hospodáře, zejména pak na ty instituty, které nově nebo odlišně upravuje (nový) občanský zákoník, resp. zákon o obchodních korporacích.

Určité změny v úpravě péče řádného hospodáře, resp. důsledků jejího porušení, přinesla i novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.), proto poukázal také na úpravu vyloučení z výkonu funkce, a zejména pak na novou koncepci povinností při úpadku obchodní korporace, viz nový § 66.


Další odborné online i prezenční semináře připravuje ČAK průběžně, v dubnu je třeba na
programu  péče soudu o nezletilé, nebo aktuálně a v souvislostech vše kolem katastru nemovitostí.

Redakce AD

Go to TOP