ČAK připravila další zajímavé semináře pro advokátky a advokáty

Na začátek jara, resp. konec března a duben, připravila Česká advokátní komora pro advokáty a advokátky, koncipientky a koncipienty další zajímavé online semináře – jejich tématy jsou tentokrát péče řádného hospodáře z pohledu judikatury, péče soudu o nezletilé – justiční aktuality a role ústavního soudu či katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech. Neváhejte s registrací dlouho!

 

PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE (NEJEN) POHLEDEM JUDIKATURY

Termín: čtvrtek 31. března 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu

Zaměření semináře: podstata péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury; důsledky porušení péče řádného hospodáře – povinnost nahradit újmu, povinnost vydat prospěch/vrátit odměnu, ručení dle § 159 odst. 3 o. z., ručení dle § 68 z. o. k., ve znění účinném do 31. 12. 2020, žaloba na doplnění pasiv dle § 66 odst. 1 písm. b) z. o. k., vyloučení z výkonu funkce (diskvalifikace)

Během online semináře bude možné formou chatu klást přednášejícímu dotazy.

Cena: 850,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 28. března 2022, vždy si ověřte, zda jsou ještě volná místa (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

 

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ – JUSTIČNÍ AKTUALITY A ROLE ÚSTAVNÍHO SOUDU

Termín: čtvrtek 21. dubna 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu

Obsah semináře: mezinárodně právní ochrana dětí; česká ústavněprávní ochrana práv dětí a rodičů; judikatura ÚS ve věcech péče střídavé, společné a výlučné; styk rodičů a dětí; rozsah styku a jeho náklady, asistovaný styk; výživné-výše, vyúčtování, způsoby placení; předběžná opatření rychlá a běžná, procesní úprava účinná od 1. 1. 2022; procesní souvislosti; široký přehled opatrovnické judikatury

Během online semináře bude možné formou chatu klást přednášejícímu dotazy.

Cena semináře (vložné): 1 100,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 18. dubna 2022, vždy si ověřte, zda jsou ještě volná místa (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

 

KATASTR NEMOVITOSTÍ, AKTUÁLNĚ, PRAKTICKY A V SOUVISLOSTECH

Termín semináře: čtvrtek 28. dubna 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex

Lektorka: JUDr. Daniela Šustrová, bývalá ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

Obsah semináře: právní rámec včetně novelizací; nové činnosti katastrálních úřadů; jednotky podle ZVB a OZ; prohlášení vlastníka, změna prohlášení, smlouva o výstavbě; některá práva zapisovaná vkladem; průběh vkladového řízení (od zahájení až po skončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky; z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu; některé poznámky k osobě a k nemovitosti

Během online semináře bude možné formou chatu klást přednášejícímu dotazy.

Cena semináře: 1 100,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 25. dubna 2022, vždy si ověřte, zda jsou ještě volná místa (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

 

Více informací o uvedených (ale i dalších) seminářích pořádaných ČAK naleznete ZDE.

 

Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

 

Go to TOP