MPSV, ombudsman a JDI podepsali memorandum k přeměně ústavů

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI) a veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček podepsali dne 21. listopadu společné memorandum o vizi přeměny velkých domovů pro postižené v menší zařízení. Připojit se mohou i další organizace na pomoc handicapovaným. Cílem je zkvalitnění péče o lidi s omezeními.

 

Vláda v polovině října schválila plán opatření k přeměně velkých ústavů v menší komunitní zařízení se službami pro postižené a seniory na roky 2023 až 2025. Transformovat by se mohlo minimálně 50 zařízení. Ministr práce a sociálních věcí Ing. Marián Jurečka po podpisu memoranda zopakoval, že přijetí plánu je podmínkou pro čerpání evropských peněz, které se mají na modernizaci sociálních služeb využít. Mělo by to být zhruba osm miliard korun. Dnešní memorandum má snahy o změny podpořit.

„Cílem je výrazně zkvalitnit přístup ke klientům, vytvářet podmínky takové, aby lidé nebyli institucializováni. Když to řeknu úplně laicky zjednodušeně v jedné větě – abychom skončili s hrady, zámky, kláštery a prostory, které tady byly 40 let vytvářeny jako zařízení, kde byli lidé (s mentálním a jiným postižením) shromažďováni často ještě i mimo to, kde žila běžná společnost, za obcemi a městy,“ uvedl ministr Jurečka. Výsledkem má být začlenění handicapovaných do běžného prostředí a zajištění jejich důstojného života, dodal ministr.

Vedle modernizace je podle ministra práce a sociálních věcí potřeba i vzdělávání a osvěta o nutnosti změny péče. Poukázal na případy, kdy obyvatelé v některých místech budování malých zařízení pro mentálně postižené ve svém okolí odmítají a sepisují proti tomu petice. Budování a posílení komunitních služeb podle Jurečky nebude „příběh na rok ani na volební období“, zlepšování péče musí být trvalé.

Podle schváleného vládního plánu deinstitucionalizace by Česko do konce roku 2025 mohlo z IROP a z Národního plánu obnovy využít na investice do sociálních služeb osm miliard korun. MPSV připraví analýzy současného stavu. Podle výsledků pak zacílí investice. V souladu s chystanou novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, má mít domácí či komunitní péče přednost před ústavem. V předpisu se má také upřesnit role a postavení pečujících. Vzniknout má registr žadatelů o služby. Údaje o přeměně zařízení a rušení ústavů by mělo ministerstvo sledovat a vyhodnocovat. Vytvořit by mělo monitorovací systém s ukazateli a údaji o službách.

Z prováděcích dokumentů k plánu obnovy a z informací z webu MPSV vyplývá, že by do konce roku 2025 měly vzniknout téměř tři stovky komunitních domovů s nejméně 5000 lůžek. Do konce příštího roku by mělo přibýt 121 nových komunitních domovů. Sedm desítek zařízení mají být novostavby, pět desítek pak rekonstruované objekty. Dalších 167 objektů se má dokončit do konce roku 2025.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP