Web Safeguard Defenders je zaměřen na boj proti extradici do Číny

Jak informovala nevládní organizace zabývající se lidskými právy Safeguard Defenders, byl před pár dny spuštěn nový informační web pro právníky a akademiky s informacemi o boji proti vydávání do Číny. Současně s tím byly vydány tři publikace s touto tématikou: Hide and Seek: China’s Extradition Problem, Returned Without Rights: State of Extraditions to China a China’s Extradition Factsheet, které jsou k dispozici na webových stránkách Safeguard Defender.

 

Jako první svého druhu komplexní průvodce čínským zákonem o vydávání k trestnímu stíhání či k výkonu trestu odnětí svobody do žádajícího státu, čínskými vnitrostátními předpisy o extradici a problematikou lidských práv, by měl být tento zdroj informací užitečný pro všechny právníky a akademiky, kteří se buď zabývají obranou proti vydání do Číny, nebo se snaží zjistit a pochopit, jak zde systém funguje.

Publikace Hide and Seek: China’s Extradition Problem je komplexní manuál připravený předními čínskými odborníky na podporu obhájců, kteří se vydáváním zabývají, ale postrádají odborné znalosti.

Safeguard Defenders, která bude i v budoucnu vedoucí autoritou v boji proti vydávání do Číny, je zájemcům k dispozici pro přímou podporu a konzultace související s řízením o vydávání a deportaci do této země.

 


Safeguard Defenders je nevládní organizace zabývající se lidskými právy. Byla založena roku 2016, podporuje a realizuje takové aktivity v terénu, které přispívají k ochraně základních práv, prosazují právní stát a podporují aktivity místních občanských společností a obránců lidských práv ve vybraných oblastech Asie.

Safeguard Defenders v současné době realizuje v cílových zemích asi tucet programů. Z ústředí v Madridu ve Španělsku (zde je nadace registrovaná pod názvem Fundacion Safeguard Defenders, G88426192) spolupracuje s místními partnery, mezi něž patří učitelé, právníci, nezávislé mediální organizace a společenské organizace zabývající se prosazováním a ochranou lidských práv a právního státu.

 

Zdroj: Safeguard Defenders, redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP