NSS potvrdil pokutu od ÚOHS za chyby při zadávání veřejné zakázky

Nejvyšší správní soud (NSS) zveřejnil svůj rozsudek z 28. února 2022 7 As 165/2020 – 40, jímž potvrdil pokutu 150 000 korun, kterou městu Zubří na Vsetínsku uložil v roce 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za chyby při zadávání podlimitní veřejné zakázky na vnitřní bazén pro školy i veřejnost a venkovní bazény v multifunkčním areálu.

 

Antimonopolní úřad pokutu radnici uložil v říjnu 2018. Důvodem bylo, že ve smlouvě na tuto zakázku město prodloužilo dobu na její dokončení o 2,5 měsíce ve srovnání s původní nabídkou vybraného dodavatele. Tento dodavatel v nabídce uváděl, že zakázku dokončí za 12,5 měsíce, město ale do smlouvy uvedlo termín dokončení do 15 měsíců. Tím se podle rozhodnutí úřadu Zubří dopustilo přestupku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a mohlo tak ovlivnit výběr dodavatele.

Město podalo proti rozhodnutí ÚOHS rozklad k tehdejšímu předsedovi Ing. Petru Rafajovi, ten jej v lednu 2019 zamítl a pokutu potvrdil. „Výše sankčního postihu byla Úřadem stanovena tak, aby nedošlo k bagatelizaci následků přestupku. Mám tak za to, že Úřad stanovil výši pokuty v souladu se zákonem a své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodnil. V žádném případě není možné považovat uloženou pokutu za nepřiměřenou,“ uvedl tehdy Petr Rafaj. Město pak muselo pokutu uhradit, přestože podalo správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Podání žaloby neodkládá povinnost pokutu zaplatit.

Brněnský krajský soud v roce 2020 rozhodnutí ÚOHS potvrdil, proti jeho rozsudku podal město Zubří kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten ji nyní zamítl.

Proti rozsudku NSS nejsou žádné další opravné prostředky.

Celý rozsudek 7 As 165/2020 – 40 naleznete ZDE.

 

Zdroj: ČTK, NSS
Foto: ÚOHS

 

Go to TOP