„Jste jedineční, neporazitelní,“ děkuje ukrajinská advokátka za pomoc

Advokátka Julia Slivčenko, jejíž byt byl zničen raketovým útokem na obytný dům v Kyjevě na Lobanovského třídě, poděkovala svým kolegům za podporu. Svůj emotivní příspěvek zanechala na své facebookové stránce.

Julia Slivčenko bydlela v této výškové budově se svojí nezletilou dcerou. Ráno, když raketa zasáhla, okamžitě opustili svůj domov bez věcí a obživy. Stejně tak učinil i její kolega, právník, který v domě také bydlel.

Národní asociace advokátů Ukrajiny (NAAU) okamžitě zareagovala na těžkou situaci kolegů a poskytla obětem pomoc. Její charitativní fond převedl finanční prostředky oběma právníkům, kolegové sesbírali věci a jídlo a odevzdali je a jedna z členek poskytla svůj vlastní byt jako útočiště.

Celou tu dobu jsem na to nebyla sama. Vždy se mnou bylo a je mnoho úžasných lidí… Je vás hodně, není dost místa na vypsání příjmení všech. Ale každý z vás je v mém srdci! Nemám dost slov, abych vám vyjádřila svou vděčnost za vaši pomoc, podporu a ochotu sdílet svůj domov a vše, co máte,“ napsala Julia Slivčenko.

Dodala, že advokacie Ukrajiny vždy vystupuje jednotně, pokud jde o lidský smutek.

Víc, než kdy jindy chápu, že advokacie je na Ukrajině jednotná, neporazitelná, silná a pod správným vedením. Cítila jsem její sílu v nejtěžším okamžiku. Není to pro PR, ale chci o ní mluvit, protože pro mě jste všichni hrdinové. Nyní musíme být jednotní. Jen tak, jsme silní. Prosím všechny, aby i nadále zůstávali spolu a pomáhali si. Jste nejlepší, jste jedineční, jste neporazitelní. Potíže nás všechny spojily,“ píše se v příspěvku jedna z obětí útoku.

NAAU informuje aktuálně o tom, že i další advokáti potřebují pomoc svých kolegů – Světlaně Savitské, právničce a lektorce Ukrajinské univerzity také zničil byt raketový útok na výškovou budovu na Lobanovského třídě v Kyjevě. charitativní nadace poskytuje pomoc advokátům, kteří se v současné době nacházejí v obtížné situaci.

Přes probíhající boje v Kyjevě sekretariát NAAU funguje na dálku a přijal veškerá opatření k uchování papírové a elektronické dokumentace. Aktuální prioritou je podpora plného fungování registru advokátů, proto byla posílena ochrana dat registrů, provádějí se jejich a bylo odraženo několik útoků hackerů.

Zdroj: NAAU
Foto: NAAU

Go to TOP