Mezinárodní advokátní komora důrazně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu

Prezident Mezinárodní advokátní komory IBA Sternford Moyo prohlásil: „Tento čin prezidenta Putina je přelomovým momentem,

Prezident Mezinárodní advokátní komory IBA Sternford Moyo prohlásil: „Tento čin prezidenta Putina je přelomovým momentem, který nesporně porušuje mezinárodní právo. Členské státy Organizace spojených národů se od roku 1945 dohodly, že území by mělo přecházet „z rukou do jiných rukou“ pouze na základě dohody. Toto pravidlo je základem udržování mezinárodního práva a právního pořádku mezi státy. IBA, která byla založena za účelem ochrany a podpory právního státu, ruskou invazi na Ukrajinu důrazně odsuzuje.“ 

Výkonný ředitel IBA Mark Ellis k tomu uvedl: „Mezinárodní právo je jasné a absolutní. Státu je zakázáno použít sílu nebo jí hrozit vůči jinému státu. To zajišťuje, aby nemohlo dojít k porušení územní celistvosti a politické nezávislosti státu. Všechny případy použití síly jednoho státu proti druhému, bez ohledu na závažnost nebo cíle, představují porušení. Tato zásada je nedotknutelná a patří k nejzákladnějším normám mezinárodního práva. Existují pouze dvě hlavní výjimky z této zásady – stát jednající v sebeobraně nebo jednající na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Ani jedna z těchto dvou výjimek se na jednání Ruska proti Ukrajině nevztahuje.“

IBA

Go to TOP